Po napovedih državnih meteorologov bo jutri ponekod padla slana. Kaj to pomeni za vinograde, sadovnjake in vrtove?

Slika je simbolična.

Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) bi lahko jutri, 14. oktobra 2021, bolj izpostavljene predele dosegla slana. Pričakovane najnižje temperature pri tleh bodo do minus 1 stopinje Celzija.

“Zaenkrat kaže, da nizke temperature ne bodo ogrožale vinogradniških območij oziroma grozdja, ki še čaka na trtah na pozno trgatev. Zelo verjetno pa bomo posledice pozebe lahko opazovali na jesenskem cvetju. V nevarnosti so lahko tudi zelenjadnice, na primer plodovke, ki so ponekod še na vrtovih. Plodove (paprike, bučke) se splača pobrati ali pa dobro zaščititi,” so opozorili na ARSO.

Poškodbe na plodovih bo mogoče opaziti šele nekaj dni po slani

Sadno drevje na izpostavljenih mestih najbrž ne bo ogroženo, saj gre na teh območjih v večini za visokodebelne sadovnjake. Tem je pridelek v večini pobrala že spomladanska pozeba, kolikor ga je ostalo, pa so plodovi dovolj visoko nad tlemi, kjer jih negativne temperature zraka verjetno ne bodo dosegle. Ne gre pa pozabiti, da so sedaj na drevesih večinoma še pozne zimske sorte, ki prenesejo nekaj več mraza.

“Če bodo temperature vendarle prenizke in bodo dosegle tudi plodove, bodo ti lahko utrpeli poškodbe, ki jih  bomo lahko opazili nekaj dni po slani,” so dejali na ARSO.

Nizke temperature pa lahko pustijo hude posledice na še zeleni koruzi, ki jo kmetje sejejo za primes k travni silaži. Koruza, ki je bila sejana za silažo, pa je ta čas že pospravljena. Koruzi za zrnje, ki jo že pospešeno pobirajo, nizke temperature ne morejo več do živega. Prav tako slana ne more škoditi ozimnim posevkom, ječmenu, ki je v fazi setve in ponekod vznika.