Zdravstveni inšpektorat, ki v zvezi z epidemijo covida-19 izvaja nadzore nad spoštovanjem napotitve v karanteno za vse osebe, katerih podatki se zbirajo v evidenci, v okviru nadzorov obravnava tudi osebe, ki spadajo v starostno skupino dijakov oz. maturantov.

Slika je simbolična.

Trenutno so ti nadzori prednostni, je za STA pojasnila Deana Potza .Velja, da mora oseba, ki ji je v pogovoru z epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) opredeljeno, da je bila v visokorizičnem stiku z osebo, okuženo z novim koronavirusom, izpolniti izjavo o seznanitvi z napotitvijo v desetdnevno karanteno na domu, ki je dostopna na povezavi eUprava.

Če ta oseba ne izpolni omenjene izjave, NIJZ o tem obvesti ministrstvo za zdravje, ki izda odločbo, je pojasnila Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.

Pri delu policije je podobno

Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah – kontrolne točke so v skladu z veljavnim odlokom o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19 samo na letališčih in pristaniščih, na notranjih mejah pa tudi na vstopnih in izstopnih železniških postajah – namreč policija osebam, ki prihajajo z območja z visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom in izpolnjujejo pogoj za odreditev karantene na domu, v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih da v podpis izjavo o napotitvi v karanteno na domu.

Po podpisu izjave se podatki o osebi, ki je napotena v karanteno na domu, posredujejo NIJZ, ki vodi evidenco o karanteni. Če se oseba odloči, da ne bo podpisala izjave, se podatki pošljejo ministrstvu za zdravje, ki izda odločbo o karanteni na domu, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.

Nadzor nad spoštovanjem napotitev v karanteno ter nad spoštovanjem izdanih odločb pa izvajajo inšpektorji zdravstvenega inšpektorata, ki v primeru ugotovljene kršitve uvedejo prekrškovni postopek.

Najpogostejša kršitev je, da se oseba ne nahaja na naslovu, kjer je dolžna prestajati karanteno, ugotavljajo na inšpektoratu. Globe za kršitve za posameznika znašajo od 400 do 4000 evrov.

Vprašanja glede napotitev v karanteno so se v zadnjih dneh pojavila predvsem v zvezi z dijaki z Dolenjske in Gorenjske, ki so se pred dnevi vrnili iz španskega letovišča Lloret de Mar.

Za prebolevnike in cepljene karantena ni obvezna

Med njimi so do vključno ponedeljka po podatkih NIJZ potrdili skupno 207 okužb z novim koronavirusom, od tega 173 pri udeležencih izleta z Dolenjske in 34 pri udeležencih izleta z Gorenjske. V povezavi z dolenjskimi udeleženci so prepoznali vsaj 49 sekundarnih okužb, v povezavi z gorenjskimi udeleženci pa vsaj dve.

Epidemiološka služba NIJZ je prejšnji teden do četrtka oz. petka izvedla epidemiološko poizvedovanja pri vseh udeležencih sicer ločenih izletov v Španijo.

Kot so za STA še pojasnili na NIJZ, je njihova epidemiološka služba v zvezi z dolenjskimi udeleženci izleta, ki so se v Slovenijo vrnili 3. julija, prepoznala 419 visokorizičnih kontaktov. Gre za udeležence izleta in druge visokorizične kontakte okuženih maturantov po prihodu domov. Za vse te visokorizične kontakte je epidemiološka služba predlagala karanteno na domu.

Pri opredelitvi visokorizičnih kontaktov je epidemiološka služba upoštevala izjemi, to so prebolevniki in cepljeni. Za te osebe ni predlagala karantene na domu. Enako je v zvezi z gorenjskimi udeleženci izleta, ki so se v Slovenijo vrnili 8. julija in pri katerih je epidemiološka služba NIJZ prepoznala 245 visokorizičnih kontaktov.

STA