Dobre vesti o uspešnih projektih prihajajo tudi s področja kulture. Tako je RTV Slovenija pred kratkim predstavila novosti spletne strani Govorni pomočnik, ki služi kot pomoč pri izgovoru besed in besednih zvez.

Predstavitev Govornega pomočnika na Ministrstvu za kulturo, foto: Facebook, Ministrstvo za kulturo

Vsem uporabnikom Multimedijskega portala, še posebno novinarjem, osebam, ki nastopajo v javnosti, predavateljem, učiteljem in učencem ter branjem oglasov je namenjena inovativna spletna stran Govorni pomočnik, ki uporabnikom pomaga pri izgovorjavi tujih imen ter drugih besed in besednih zvez z mestom naglasa in naglasnim znamenjem.

Govorni pomočnik ponuja pravo zbirko poslovenjenih in poenotenih izgovorjav določenih besed, spletna stran pa tako uresničuje zavezo RTV Slovenija pri izpolnjevanju svojega poslanstva – skrbi za slovenski jezik ter dodatni pozornosti pri razvoju slovenske jezikovne kulture.

Spletno stran, ki jo lahko uporabljajo prav vsi uporabniki Multimedijskega spletnega portala, še posebej dobrodošli pa so novinarji, osebe, ki nastopajo v javnosti, predavateljem, učiteljem in učencem, pa tudi bralcem oglasov, najdete na povezavi govornipomocnik.rtvslo.si.

Za vrhunsko slovenščino

Mirko Štular, direktor Radia Slovenija je za spletni portal RTV Slovenija povedal, da, čeprav Govorni pomočnik predstavlja le drobec v skrbi za slovensko govorjeno besedo, hkrati ponazarja dober primer, kako se da »združiti znanje, skrb za naš jezik, digitalne svetove ter moč javnega medija«. Povedal je še: »In tudi to je naše poslanstvo, tudi za to imamo javno RTV, tudi za to je javni radio. Radio Slovenija je v tem doma, Govorni pomočnik je namenjen nam, radijcem, televizijcem, javnim govorcem, želimo pa, da bi ga za svojega vzeli tako strokovna kot splošna javnost.«

Govorni pomočnik bo pomembno prispeval k pravilni in kakovostni rabi slovenskega jezika, dobrodošla pomoč pa bo predvsem pri izgovoru problematičnih, novih ali pa ponavljajočih se napačno naglašenih lastnih imen. Spletna stran prav tako opozarja na primere napačnih in neustreznih rab, vsebuje pa tudi kratka pravila o naglaševanju deležnikov, izgovorov črke l, izgovorov prevzetih besed ter zvočne posnetke gesel.

Video predstavitev spletne strani Govorni pomočnik

»Infomacija, ki mora biti ne le vsebinsko verodostojna, temveč tudi pravilno podana.«

Kot povedo na RTV Slovenija, so gesla Govornega pomočnika ponazorjena z opisi, fonetičnim zapisom, podrobnejšo utemeljitvijo ter drugimi informacijami kot sta sklon in pridevnik. Gesla lahko iščemo s popolnim ali nepopolnim zapisom, uporabljamo filtre za različne jezike ali področja delovanja, vsako geslo pa ima tudi zvočni posnetek izgovora – tega so skrbno oblikovali napovedovalci Radia Slovenija.

Vodja Izvedbe Radia Slovenija, Alenka Kovačič je za spletno stran RTV Slovenija še dodala: »Govorni pomočnik je nastal zaradi potrebe po hitrejšem in bolj interaktivnem obveščanju o dogovorjenem izgovoru posameznih imen ter drugih besed in besednih zvez. Javnost od medijev, kot sta radio in televizija, pričakuje hiter odziv in čimprejšnjo informacijo, ki pa mora biti ne le vsebinsko verodostojna, temveč tudi pravilno podana. Način govora in pravilen izgovor sta tako del kredibilnega obveščanja javnosti. Strokovne službe (lektorska in fonetična, napovedovalci, voditelji …), ki se ukvarjajo z jezikom na RTV Slovenija, skrbijo za ohranjanje visoke ravni zborne izreke in govorne kulture.«

»Javnost od medijev, kot sta radio in televizija, pričakuje hiter odziv in čimprejšnjo informacijo, ki pa mora biti ne le vsebinsko verodostojna, temveč tudi pravilno podana.«

»Spletni program Govorni pomočnik (govornipomocnik.rtvslo.si) pa presega začetne okvire, ki smo si jih zastavili pred desetimi leti, in je namenjen tudi tistim, ki pri javnem nastopanju potrebujejo pomoč glede pravilnega izgovora. Program prinaša opise gesel, fonetični zapis, zvočni posnetek z izgovorom in utemeljitev izgovora. To je nadgradnja slovarskih ali leksikografskih zapisov. S sodelovanjem z Inštitutom Frana Ramovša ZRC SAZU pa bomo omogočili dostop do Govornega pomočnika še širšemu krogu uporabnikov.«