V Gornji Radgoni so danes predstavili, kako bo letos izgledalo sejemsko dogajanje.

Na današnji novinarski konferenci v prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni je Janez Erjavec, predsednik uprave predstavil pregled minulega, jubilejnega 60. sejemskega leta 2022 ter sejme, strokovna ocenjevanja kakovosti in druge projekte v letu 2023.

Sejme je lani obiskalo več kot 120 tisoč obiskovalcev

Pomurski sejem je v letu 2022 praznoval 60. obletnico Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA in s tem tudi svoj 60. jubilej. Obeležil ga je s šestimi sejmi v treh terminih, z devetimi strokovnimi ocenjevanji kakovosti, s posebno publikacijo ter različnimi razstavami in dogodki, ki so pospremili avgustovsko sejemsko dogajanje v Gornji Radgoni.

Okronal je 25. Vinsko kraljico Slovenije. Zgradil je nov sejemski paviljon, namenjen strokovnim in družabnim dogodkom na prostem in v njemu s posebno razstavo predstavil visoko obletnico svoje uspešne sejemske dejavnosti. V sodelovanju s Pomurskim sejmom je Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona v svojih prostorih pripravil tudi posebno razstavo ob visoki obletnici sejemske dejavnosti v mestu sejmov in penine.

Na sejmih MEGRA, LOV, RIBOLOV, NATURO, AGRA in INPAK, ki jih je Pomurski sejem organiziral v letu 2022, se je predstavilo 2.180 razstavljavcev iz 31-ih držav na skupaj 96.900 m2 razstavnih in predstavitvenih površin. Vse sejme je obiskalo 122.000 obiskovalcev.

Odpoved načrtovanih sejmov v letih 2020 in 2021 je prinesla Pomurskemu sejmu veliko škode. Jubilejno leto 2022 pa je končno le steklo v pogojih in okvirih, kot smo jih bili vajeni pred epidemijo, zato se je minulo leto Pomurski sejem tudi kadrovsko okrepil.

Sejemsko leto 2023 z MEGRO, AGRO in SOBRO

Letos bo Pomurski sejem organiziral tri sejemske termine: sejem MEGRA pod sloganom Gradimo z naravo, sejem AGRA pod sloganom Tradicionalno svež in sejem SOBRA pod sloganom Zavezništvo zaupanja. V okviru pomurskega sejma bo sicer organiziranih tudi mnogo drugih projektov:

Gozdarstvo Gornja Radgona v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Pomurskim sejmom med drugim v začetku februarja pripravlja 1. dražbo vrednejših sortimentov lesa. Les, ki se bo predstavil na radgonski dražbi, bo namenjen proizvodnji najkakovostnejšega furnirja, pohištva, glasbil in drugih posebnih proizvodov.

Sejem sicer tudi letos pospešuje digitalizacijo z Expo marketplace, ki vse leto poteka na spletu, je aktiven član v mednarodni zvezi kmetijskih sejmov Eurasco, v sodelovanju z Avstrijo bo pripravil še slikarsko kolonijo in razstavo Vinogradi obeh bregov Mure.

Pomurski sejem je prav tako aktiven v Zbornici Industrije sejmov in srečanj – ZISS, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije od 1. aprila 2021. Ostaja nosilec in lastnik institucije Vinska kraljica Slovenije.

Mednarodni sejem gradbeništva: Gradimo z naravo

32. Mednarodni sejem gradbeništva MEGRA bo hkrati s področji energetike (ENGRA), komunale (KOGRA) in obrti (POS) potekal od 8. do 11. marca 2023. Predstavil bo najnovejše možnosti za sodobne, trajnostne novogradnje, za obnovo stavb ter urejanje okolice. Pospeševal bo izrabo obnovljivih virov energije in energetsko varčevanje. Gradil in posodabljal bo energetsko, telekomunikacijsko, komunalno in prometno infrastrukturo ter poslovne prostore in domove. Investitorjem bo ponudil mojstrske izdelke in storitve, izvajalce pa opremil z vrhunsko mehanizacijo, orodji, opremo in znanjem.

Pod okriljem Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Gospodarska zbornica Slovenije, bo predstavil najmanj 19 najpomembnejših slovenskih gradbenih podjetij. Ob njih bodo razstavljavci ponujali najnovejšo opremo, orodja in materiale. Poudarki bodo na pasivni, nizkoenergijski in trajnostni gradnji, na energetski in siceršnji sanaciji stavb. Ob vse pogosteje motenih mednarodnih dobavnih verigah bo v ospredju uporaba lokalnih virov, za Slovenijo kot eno najbolj gozdnatih držav v Evropi še posebej uporaba lesa.

Ob zaostrenih mednarodnih razmerah na področju energetike bodo v žarišču materiali in naprave za varčevanje z energijo ter pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

Dogajanje in predstavitve sejma MEGRA bo z zelenimi vsebinami dopolnjeval sejem GREEN. Povezal bo razvijalce, proizvajalce in uporabnike trajnostnih tehnologij.

Mednarodni kmetijsko-živilski sejem: Tradicionalno svež

Sejem AGRA bo potekal od 26. do 31. avgusta 2023. država partnerica sejma bo tokrat Indija. Tudi letos bo sejem vztrajal v tradiciji kakovosti, usmeritvi v mednarodni prostor ter mladostni zagnanosti pri uvajanju inovacij v agroživilski sektor. V času, ki ga usodno zaznamujejo epidemije, klimatske spremembe in vojne, bo še v večji meri usmerjen k spodbujanju znanja za trajnostno kmetijstvo ter zagotavljanje kakovostne in varne prehrane.

Letošnji vsebinski poudarki sejma bodo usmerjeni v aktualne in druge najpomembnejše vsebine. Med njimi so Mladi v kmetijstvu, Mednarodno leto prosa, Inovacije in digitalizacija, Kmetijstvo v prihodnosti, Podnebne spremembe in vodni viri, Hrana iz lokalnega okolja, Ekološko kmetijstvo, Prehranska varnost, Krepitev podeželskih območij, Biotska raznovrstnost, Gozd in les naše bogastvo ter Prehranska in energetska samooskrba.

Sejem bodo popestrile Agrina tržnica s ponudbo odličnih slovenskih lokalnih živilskih izdelkov, zanimive razstave, poslovna, strokovna in stanovanjska srečanja, tekmovalne družabne in kulinarične prireditve in predstavitve najboljših izdelkov, ki bodo sodelovala na neodvisnih strokovnih ocenjevanjih pod okriljem sejma AGRA. Strokovno ocenjena bo kakovost kmetijske mehanizacije in opreme, mesnin, mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, medu, medenih pijač in vin, vključno s tistimi, ki so ekološko pridelana.

Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja: Zavezništvo zaupanja

Sejem SOBRA bo od 21. do 24. septembra predstavil obrambo, varnost, zaščito, reševanje in zdravstveno oskrbo, ki so v današnjem turbulentnem svetu ključne za preprečevanje posledic naravnih nesreč, epidemij in vojn. Prodorni ponudniki opreme, pripomočkov, storitev, orodij in orožij za spopadanje s sodobnimi tveganji se bodo srečevali z odločevalci o nabavah in številnimi pripadniki stanovskih dolžnostnih in prostovoljnih organizacij.

Ob proizvajalcih in poslovnih ponudnikih bodo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in druge ključne organizacije prikazale svojo organiziranost, kadrovske potenciale, spretnosti in znanje.

Sejem bo ponudil obilo izdelkov, storitev in nasvetom tudi splošnim obiskovalcem, ki želijo odgovorno poskrbeti za samozaščito, varovanje svojih družin, zdravja in premoženja. V neposrednem stiku z razstavljavci in ob nasvetih strokovnih institucij se bodo seznanili z aktualno ponudbo in pridobili koristne informacije iz prve roke. Poleg najsodobnejših izdelkov jih sejem vabi na zanimive strokovne razstave in posvete, izobraževalne prireditve, dinamične predstavitve ter z nasveti strokovnjakov dolžnostnih, prostovoljnih in stanovskih organizacij.

Gasilska zveza Slovenije bo na sejmu organizirala strokovna srečanja in reševalno vajo v sodelovanju s Slovensko vojsko in Policijo. V soboto bo potekalo mladinsko in veteransko, v nedeljo pa člansko gasilsko državno tekmovanje za memorial Matevža Haceta. V sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje bo potekalo tudi 10. tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah.