Janez Jaka Pucihar kot član Rotary kluba pri svojem delu izhajal iz odgovorov na osnovna rotarijska vprašanja.

Janez Jaka Pucihar je kot član Rotary kluba Ljubljana dal že leta 1992 pobudo za organizacijo Miklavževih koncertov, katerih namen je bil dvojen: darovati ljudem kvalitetno kulturno umetniško prireditev, na kateri naj bi se spomnili tudi drugih, tistih, ki si ne morejo sami zagotoviti materialnih pogojev za primerno življenje in so potrebni pomoči. Pozornost večine Miklavževih koncertov je bila usmerjena v pomoč otrokom, še posebej otrokom s posebnimi potrebami.

Tudi sicer je Janez Jaka Pucihar kot član Rotary kluba pri svojem delu izhajal iz odgovorov na osnovna rotarijska vprašanja: Ali je resnica (kar govorim)?, Ali je pošteno do vseh udeležencev (kar počnemo)?, Ali bo spodbujalo prijateljstvo in dobro voljo?, Ali bo v prid vseh ljudi?

Izvedli 26 Miklavževih koncertov

V lanskem letu je bila izvedena 26. prireditev z imenom Miklavžev koncert. Vsi koncerti so bili organizirani v sodelovanju z RTV Slovenija, organizator pa je bil v začetku Rotary klub Ljubljana, kasneje pa je to postal vseslovenski projekt vseh Rotary klubov Slovenije. Koncerti so bili zelo dobro obiskani in tudi gledani preko TV. Organizirani so bili na različnih krajih, v cerkvah, v Operi, v muzejih in galerijah, v Hotelu Union in v studiu RTV Slovenije.
Če bi sešteli vse izvajalce, je bilo le-teh v tem času več kot 2000. Sodelovali so tudi vrhunski izvajalci, kot so Irena Grafenauer, Dubravka Tomšič, Marjana Lipovšek, simfonični orkester RTV Slovenija in Big Band RTV Slovenije. Posebno mesto na teh koncertih so imeli otroški pevski zbori iz vse Slovenije. Med nastopajočimi so bili tudi izvajalci popularne glasbe kot je Nuša Derenda, Jan Plestenjak in mnogi drugi. Občasno so na Miklavževih koncertih sodelovali tudi cerkveni dostojanstveniki, med katerimi moramo še posebej omeniti msgr. Alojzija Šuštarja. Na posameznih koncertih je bila vključena v program tudi avkcija umetniških del priznanih slovenskih umetnikov. V začetku je bil povezovalec dogodkov Jože Hudeček in potem mnogo let Sandi Čolnik. Pri vodenju dogodka pa so se pridružili med drugimi tudi Vasilij Žbogar, Nuška Drašček in Viki Grošelj.

Sredstva namenjali določenih skupinam

Zbrana sredstva so bila namenjena povsem določenim skupinam in posameznikom, ki so potrebovali pomoč. Največ finančnih sredstev je bilo namenjenih akciji ZPMS Pomežik soncu, izletom z muzejskim vlakom za otroke z možganskimi poškodbami, varstvenim zavodom za otroke s posebnimi potrebami, pediatrični kliniki, otroški bolnici Šentvid pri Stični in bivalni skupnosti Barka. Pomagali smo otrokom žrtvam nasilja v družini, mladinskemu domu Nove Jarše, Cirius Kamnik (nakup konja za hipoterapijo), izšolali smo več psov za slepe, inštitutu za rehabilitacijo Soča, kjer smo vzpostavili tudi center za študij na daljavo, društvu Sožitje, kriznemu centru za ženske in otroke, rejniškim družinam, zgrajen je bil tudi vodovod na Trebelnem. Pomagali smo tudi otroškemu oddelku UKC Ljubljana za intenzivno terapijo in mnogim drugim. Posebno pozornost smo namenili tudi odpravljanju posledic poplav v Železnikih, pa tudi v drugih krajih Slovenije.

Pomagali več kot 4500 otrokom

Z zbranimi sredstvi so bile kupljene mnoge medicinske in rehabilitacijske naprave, računalniki, kombiji, klavir, sintesizerji, dvigalo za invalide v SNG Drama in Operi, video oprema, knjige, didaktične igrače. Iz zbranih sredstev na Miklavževem koncertu smo podelili tudi več štipendij.
Z zbranimi sredstvi smo v 25 letih pomagali več kot 4500 otrokom in jim omogočili, da so kvalitetno preživeli šolske počitnice, se brezskrbno udeleževali obšolskih dejavnosti. V času omejevanja sredstev pa smo mnogih učencem omogočili prehrano v šolah.
Če seštejemo zbrana sredstva, se jih je v teh letih s pomočjo Miklavževih koncertov nabralo več kot 1,5 mio €.

Priprave na posamični koncert so vsako leto trajale več kot 6 mesecev. Vse to delo je ob sodelovanju prostovoljcev iz Rotary kluba Ljubljana opravil Janez Jaka Pucihar.