Občina Bled je državnemu zboru, predsedniku republike, vladi in državnemu svetu poslala odprto pismo, v katerem poziva k urgentni pomoči države pri skrbi za Blejsko jezero.

FOTO: Facebook

Občina Bled je državnemu zboru, predsedniku republike, vladi in državnemu svetu poslala odprto pismo, v katerem poziva k urgentni pomoči države pri skrbi za Blejsko jezero. Od države pričakuje podroben načrt upravljanja jezera z državnimi ukrepi za izboljšanje njegovega stanja in izgradnjo južne razbremenilne ceste.

Jezera sami ne morejo sanirati

“Na Bledu že vrsto let bijemo bitko za ohranitev zdravja Blejskega jezera, vendar jezera sami, brez nujne pomoči države in širše regijske skupnosti, ne moremo sanirati tako, da bi bilo njegovo stanje ponovno dobro,” so opozorili na občini in dodali, da se je v zadnjih letih ekološko stanje jezera po podatkih Agencije RS za okolje poslabšalo. To se je odrazilo tudi v razrastu cianobakterij, zaradi katerih je jezero že nekaj mesecev obarvano rdeče.

Prosijo za poseben zakon o Bledu

Na Bledu so skupaj s strokovno javnostjo in ostalimi deležniki natančno definirali ukrepe, ki so nujno potrebni za revitalizacijo Blejskega jezera. Ključna sta podroben načrt upravljanja jezera, ki bi zagotovil potrebne ukrepe s strani države, in izgradnja južne razbremenilne ceste.

Občina Bled daje pobudo državnemu zboru, da bi sprejel poseben zakon o Bledu, ki bo s celovitim pristopom lahko rešil pereče probleme, ki jih zaznavajo na številnih področjih, predvsem pa pri največji vrednoti Bleda, to je Blejskem jezeru.

Potrebujejo sistem dovoda sveže vode

Na Bledu so prepričani, da bi bilo prek tovrstnih zakonskih določil in izvedbenih ukrepov možno nadgraditi napore lokalne skupnosti, ki so nujni, “če želimo za nas in prihodnje rodove ohraniti Blejsko jezero in Bled v celoti”.

Verjamejo, da so s številnimi ukrepi na lokalni ravni izčrpali možnosti in pristojnosti, ki jih ima občina v boju za ohranitev jezera. Naslednji koraki, ki so nujni, tako vključujejo kompetence in pristojnosti, ki presegajo okvire lokalne samouprave.

Med drugim so potrebni dobro delujoč sistem dovoda sveže vode iz Radovne in natege, kar je v upravljanju države, ter omejitev prometa v območju jezerske sklede, kar bi dosegli z južno obvoznico proti Bohinju. Treba je preprečiti tudi prekomerni neposredni in posredni vnos vsakršnih hranil in gnojil v jezero, za kar je potrebna ustrezna zakonska podlaga.

STA