Evropska komisija ukrepala 5 dni po terorističnih napadih v Parizu. Bojazni poznavalcev, da gre za razorožitev ljudi.

Evropska komisija je minulo sredo, 5 dni po terorističnih napadih v Parizu, pripravila paket ukrepov, s katerimi bi ljudje težje prišli do orožja. Ukrepe je sicer komisija predvidela že v letošnjem aprilu, a so jo dogodki v Parizu spodbudili, da je z njimi pohitela. »Teroristični napadi na Evropejce in evropske vrednote so pokazali, da moramo sodelovati in se tako upreti tovrstnim grožnjam. Ukrepi bodo pripomogli spopasti se z grožnjo, da bi orožje končalo v rokah teroristov,« je predloge pospremil predsednik komisije Jean-Claude Juncker.
In kaj predlogi ukrepov predvidevajo? Prepovedali bi določeno polavtomatsko orožje, tudi deaktivirano, ki ga posamezniki-civilisti ne bi smeli več posedovati; zaostrila bi se pravila o nakupu orožja, delov orožja in streliva preko svetovnega spleta; s skupnimi pravili označevanja bi izboljšali sledljivost orožja; okrepili bi sodelovanje med državami članicami tudi z medsebojnimi bazami podatkov iz registra orožja; onemogočili pretvorbo signalnega orožja v ubojno in zaostriti kriterije za zbiratelje orožja, da to ne bi končalo v rokah kriminalcev ali teroristov.
Poleg tega pa je komisija napovedala skorajšnji akcijski načrt, s katerim bi udarili po orožarskem črnem trgu, da bi tako preprečili nelegalne nakupe in preprečili uvoz orožja iz držav na Balkanu in vojaških žarišč.
Ali gre za razorožitev civilne družbe?
V predlogu komisije je tudi precej določil, ki se nanašajo na športne strelce, torej tudi tiste, ki obiskujejo strelišča in to zanje predstavlja obliko rekreacije ali sprostitve in lovce. »Govora je o prepovedi polavtomatskega orožja, ali v celoti ali deloma, to pa še ni navedeno. Če pride do tega, da se prepove športno orožje, lahko pride do velike škode, tudi do propada strelskega športa v Evropi,« pravi predsednik Strelskega društva Policist George Simič.
Direktiva sicer ni dovolj jasna, kaj se zgodi s tistimi, ki že sedaj legalno posedujejo orožje. Če bo sprejeta v takšni obliki, kot je sedaj, potem v prihodnosti ne bi bilo možno več nabavljati polavtomatskega orožja. Za tiste, ki ga že posedujejo, pa bi lahko pomenilo retroaktivni odvzem orožja, razmišlja Simič. »Za takšno odločitev ni nobene logične podlage. Teroristi in kriminalci orožja ne nabavljajo legalno, ampak na črnem trgu. Teroristi pa iščejo vojaško avtomatsko orožje in eksplozive«.
Simič se, tako kot marsikdo izmed imetnikov registriranega orožja sprašuje ali niso ukrepi prvenstveno namenjeni razorožitvi ljudi. Uradni podatki namreč pravijo, da se z registriranim orožjem na streliščih ali izven njih v Sloveniji niso zgodile nesreče, pa tudi v kriminalnih akcijah registrirano orožje ni uporabljano. In da se torej Evropska unija problema loteva na napačnem koncu in bi se morala najprej osredotočiti na orožarski črni trg.