Slovenske občine so iz leta v leto bolj zadolžene. Vsak občan Mestne občine Maribor je tako dolžan že skoraj minimalno neto plačo.

Na Ministrstvu Republike Slovenije za finance objavljajo podatke o zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine. Vseh 212 slovenskih občin je na zadnji dan lanskega leta imelo za skoraj milijardo oziroma za 971,1 milijona evrov dolga. To predstavlja 2,10 odstotka bruto domačega proizvoda. V primerjavi s predhodnim letom se je dolg povečal za 47,5 milijona evrov ali za 5,1 odstotka.

Povprečni skupni dolg na prebivalca je lani znašal 473 evrov, leto pred tem pa 449 evrov.

Skupna zadolženost občin po letih (vir: Ministrstvo za finance)

Dolg Mariborčana skoraj 200 evrov višji od dolga Slovenca

Dolg Mestne občine Maribor je na zadnji dan lanskega leta znašal 70,3 milijona evrov oziroma 668 evrov na prebivalca. Dolg občanov Maribor se zadnjih nekaj let sicer zmanjšuje. Leta 2019 je znašal 76,2 milijona ali 720 evrov na prebivalca občine.

Dolg občine Miklavž na Dravskem polju je lani znašal 2,1 milijona evrov ali 303 evre na občana.

Dolg občine Hoče-Slivnica je znašal 4,6 milijona evrov ali 398 evrov na prebivalca.

Dolg občine Duplek je znašal 3,7 milijona evrov ali 532 evrov na prebivalca.

Dolg občine Pesnica je znašal 1,6 milijona evrov ali 218 evrov na prebivalca.

Občini Rače-Fram in Starše nista zadolženi.

To so občine rekorderke

Najvišji skupni dolg na prebivalca v Sloveniji je lani imela občina Gornji Petrovci, in sicer kar 2.006 evrov na prebivalca. Občina ima zaradi najemanja neugodnih posojil že od leta 2009 blokiran račun. Sledijo občine Kostel, Solčava, Šentrupert, Dobrepolje, Šentjernej in Litija. V vseh naštetih občinah je dolg na prebivalca presegal tisoč evrov.

Po drugi strani pa lani 12 občin sploh ni bilo zadolženih: Bloke, Cerklje na Gorenjskem, Gorišnica, Gorje, Jezersko, Kranjska Gora, Markovci, Mengeš, Preddvor, Rače-Fram, Starše in Trzin.