Za pojasnila smo prosili dolgoletno zdravnico, specialistko ginekologije in porodništva prim. Tatjano Kodrič.

Okužba z virusom HPV (humanim papiloma virusom) je najpogostejša spolno prenosljiva okužba, s katero se večina spolno aktivnih okuži vsaj enkrat v življenju. Najpogostejša je pri osebah, starih od 15 do 25 let. Zato je v okviru nacionalnega programa cepljenja cepljenje proti HPV priporočeno in brezplačno za dekleta v 6. razredu osnovne šole, tista, ki so prvo cepljenje kot šestošolke zamudila in so rojena leta 1998 ali kasneje, imajo še vedno možnost brezplačnega cepljenja pri svojem izbranem zdravniku. Cepljenje proti HPV je priporočljivo tudi za fante in moške ter starejša dekleta in ženske, vendar pa je zanje samoplačniško.

Ker imajo nekateri starši pomisleke glede cepljenja, smo za pojasnila o tem, ali je cepivo varno in zakaj stroka cepljenje priporoča ne le za dekleta, temveč tudi za fante, prosili prim. Tatjano Kodrič, dr.med.,spec.ginek. in por., zaposleno v Zdravstvenem domu Lenart.

Kateri so glavni argumenti za cepljenje deklic proti HPV?

Cepljenje je učinkovito pri preprečevanju okužbe z virusom HPV. Virus se prenaša preko kože in sluznic, večina spolno aktivnih oseb se okuži z virusom. Določeni tipi virusa povzročajo predrakave spremembe na materničnem vratu, genitalne bradavice, povezani pa so z nastankom raka spolovila, zadnjika in ustnega dela žrela. Brezplačno cepljenje deklic in dečkov mora biti dostopno v ciljni skupini med 9 in 14 letom starosti, pred začetkom spolne aktivnosti, ker je le tako zagotovljena enaka možnost za neposredno okužbo z virusom HPV.

Če HPV povzroča raka materničnega vratu, zakaj potem priporočate tudi cepljenje dečkov?

HPV virusi povzročajo spremembe na koži in sluznicah tako pri moških kot pri ženskah. Obstajajo različice virusa, 40 tipov je spolno prenosljivih. Velika večina se vsaj enkrat v življenju okuži z virusom. Okužba je običajno asimptomatska, ni vidnih znakov, v večini primerov izveni. S cepljenjem dečkov se možnost prenosa okužbe z virusom HPV zmanjša. Vključitev dečkov v nacionalni program cepljenja vpliva na kolektivno imunost, sproži nastanek protiteles in preprečuje predrakave spremembe zadnjjka in zmanjša pojavnost genitalnih bradavic.

Kakšna je trenutna precepljenost deklic v Sloveniji ter na območju Maribora z okolico?

Podatki o precepljenosti deklic v 6. razredu osnovne šole v šolskem letu 2021/22 kažejo, da je bila precepljenost 43,7-odstotna in je manjša kot v letu 2018/2019, ko je bila 59,3-odstotna. V Mariboru je bila v šolskem letu 2021/2022 precepljenost pri deklicah 49,9-odstotna (Vir : eRCO, marec 2023). Precepljenost dečkov, rojenih leta 2010, ki so prva generacija fantov, vključenih v program cepljenja, je v Mariboru znašala 29,2 odstotka.

Bi moralo biti po vaše to cepljenje obvezno?

Cepljenje proti HPV je vključeno v breme obveznega zavarovanja. Program cepljenj vsako leto pripravi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).  Za cepljenje otrok je potrebno soglasje staršev. NIJZ pripravi zloženke za starše, le-ti s podpisom soglašajo s cepljenjem svojih otrok. Pomembno je seznaniti starše, da bodo prepoznali korist cepljenja.

Kako odgovarjate na pomisleke nekaterih staršev, češ da cepljenje ni smiselno, saj da imamo v Sloveniji zelo malo okužb?

Pomisleki staršev so neutemeljeni. Testiranje na prisotnost virusa HPV opravljamo le pri določenih skupinah žensk v skladu s smernicami pri odkrivanju predrakavih sprememb in po zdravljenju. Okužba z virusom HPV je ključna pri nastanku bolezni, ni pa zadosten pogoj za razvoj bolezni. Testiranje na prisotnost virusa HPV ni primerno pri vseh, ker je potrebno upoštevati še druge dejavnike.

Pomislek staršev je tudi, da, ker cepivo še ni dovolj dolgo na trgu, ne poznamo vseh njegovih stranskih učinkov.

Cepljenje je nujna preventiva pred okužbo s HPV. Cepivo je varno. V Evropi se 9-valentno cepivo uporablja od leta 2015, v Republiki Sloveniji od leta 2016. Neobvezno cepljenje se za deklice izvaja v 6. razredu osnovne šole od leta 2009 /2010. V registru se beležijo neželeni učinki po cepljenju v skladu s pravilnikom. Običajno so to bolečina na mestu vboda, slabosti, glavobol, utrujenost, omedlevica. Resnih učinkov po cepljenju niso zabeležili. Tudi svetovni podatki kažejo, da je cepljenje varno in da s preventivnim cepljenjem in presejalnimi programi zmanjšamo število raka na materničnem vratu in tudi stroške zdravljenja. Preprečimo pa lahko tudi rake na drugih organih.

Lahko na kratko pojasnite, kaj so humani papilomavirusi, kako se prenašajo in kaj povzročajo?

HPV virusi so heterogena skupina DNK virusov, ki povzročajo novotvorbe pri živalih in ljudeh. Ime izhaja iz latinske besede papilla – bradavica in oma – tumor. HPV razvrščamo v različne genotipe. Poznamo vsaj 250 različic, 40 je spolno prenosljivih. Manj nevarne različice povzročajo anogenitalne bradavice in manjše spremembe na materničnem vratu. Visoko tvegane različice HPV so povezane z nastankom raka na materničnem vratu, zadnjika, penisa, nožnice, zunanjega spolovila in raka žrela. Virus HPV vstopa skozi mikrorazpoke v epitel sluznice ali kože. Okužba je latentna, brez vidnih znakov. Ko se virus aktivira in se v tkivu množi in potuje proti površini, se sprosti iz celic in okuži nove. Lahko pa virus vstopa v celico, spremeni celični zapis, kar vodi do nenadzorovanega in nepravilnega razvoja in rasti celic.

Koliko nam še manjka, da rak na materničnem vratu v Sloveniji povsem izkoreninimo?

Eradikacija raka na materničnem vratu, izkoreninjenje s povzročiteljem vred, ni mogoča. V Sloveniji se z uvedbo presejalnega programa Zora leta 2003 število na novo odkritih primerov raka na materničnem vratu zmanjšuje. Letno zboli od 100 do 110 žensk, standardizirana incidenčna stopnja (razmerje med številom novo odkritih rakov v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalcev sredi istega leta) je 7/100 000. Republika Slovenija je z dobro organiziranim presejalnim programom zmanjšala incidenco raka na materničnem vratu, povečalo pa se je število zdravljenih predrakavih sprememb. Pot k eliminaciji raka na materničnem vratu je povezana s številom pregledanih žensk v ciljni skupini od 20 do 64 let, trenutno je pregledanost nekaj čez 80 odstotkov.