Kdaj bo Maribor (končno) dobil zahodno obvoznico?

Vir: arhiv družbe

Dars je objavil javno naročilo za izbor izvajalca preureditve avtocestnega priključka Ljubljana zahod s prenovo krajšega odseka Tržaške ceste, ki ga ljubljanska občina v sklopu nedavne celovite prenove te vpadnice ni posodobila. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da ponudbe ne smejo presegati 2,85 milijona evrov brez DDV. Na Darsu jih bodo čakali do 1. septembra do 12. ure, takoj zatem bo sledilo njihovo odpiranje.

Izbrani izvajalec bo moral, če bodo vremenske razmere to omogočale, dela izvesti v 60 dneh od uvedbe v delo. Ta je predvidena v drugi polovici leta, tako da bi bil ob vseh drugih potrebnih postopkih projekt lahko zaključen v prvi polovici leta 2023. Dela se sicer šteje kot vzdrževalna dela v javno korist, tako da so postopki za njihovo izvedbo poenostavljeni, navaja portal MMC RTV Slovenija.

Projekt predvideva preureditev zelo prometnega križišča

Projekt predvideva prenovo avtocestnega priključka Ljubljana zahod na Dolgem mostu, preureditev zelo prometnega križišča s Tržaško cesto in Potjo Rdečega križa ter rekonstrukcijo Tržaške ceste od priključka do približno 400 metrov oddaljenega bencinskega servisa v smeri proti središču Ljubljane.

Gre za del te ljubljanske vpadnice, ki je zaradi gostega prometa v zelo slabem stanju, nedavno zaključena celovita preureditev Tržaške ceste, ki jo je ob pomoči evropskih sredstev financirala ljubljanska občina, pa ga ni zaobjela.

Kot so razpisno dokumentacijo povzeli pri Dnevniku, je Dars v sklopu rekonstrukcije priključka, ki glede na veliko gostoto prometa že nekaj časa ni več ustrezno dimenzioniran, predvidel razširitev izvoznega kraka z avtoceste iz smeri Barja proti Tržaški cesti. Po novem bo imel dva namesto enega pasu. Za izboljšanje pretočnosti priključka predlaga tudi razširitev priključnega kraka, po katerem vozila iz smeri razcepa Kozarje zapeljejo z avtoceste proti Tržaški oziroma se priključijo na avtocesto v smeri proti Barju.

Vozniki, ki se bodo z obvoznice odpravili proti središču mesta, se bodo po preureditvi križišča na Tržaško cesto priključili z novega pospeševalnega pasu, ki bo urejen na račun obstoječega avtobusnega postajališča. Avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa bodo medtem v prihodnosti ustavljali nekoliko bolj vzhodno od obstoječega postajališča Dolgi most. Rekonstrukcija križišča vključuje tudi gradnjo ločenega pasu za zavijanje desno iz smeri Brezovice na avtocestni priključek.

Gradnja bo sodeč po razpisni dokumentaciji potekala v več etapah, da bi ob predvidenih delnih zaporah promet potekal s čim manj motnjami. Na določenih delih pa bo v krajših časovnih obdobjih potrebna tudi popolna zapora posameznih cest, vendar mora izvajalec te izpeljati v najmanj obremenjenih delih dneva ali ob koncih tedna.

Projekt, ocenjen na 2,6 milijona evrov brez davka, bosta poleg Darsa financirala še Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina Ljubljana. Dars bo po pojasnilih Dnevnika poravnal 77 odstotkov, občina 12 in direkcija 11 odstotkov stroškov, še navaja portal MMC RTV Slovenija.