Posebna delovna skupina bo proučila možnosti hitrih železniških povezav po Sloveniji in ocenila strošek in realne možnosti izgradnje teh povezav. Med te spada tudi povezava Maribor-Ljubljana, ki bi naj omogočila čas potovanja 50 minut.

Vir: ministrstvo za infrastrukturo

Delovna skupina za pripravo predloga dolgoročne vizije razvoja in posodobitve železniške infrastrukture bo proučila možnosti hitrih železniških povezav po Sloveniji in ocenila strošek izgradnje teh povezav.

Znana imena delovne skupine

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je imenovala delovno skupino za pripravo predloga dolgoročne vizije razvoja in posodobitve železniške infrastrukture. To so postali: dr. Jože P. Damjan, dr. Aleš Groznik, dr. Matej Ogrin, Dušan Mes, mag. Andreja Knez, Monika Pintar Mesarič in dr. Anita Goršek. Predsednik delovne skupine bo Mes, njegova namestnica pa Pintar Mesaričeva.

Prometna politika v smeri posodobitve in izboljšanja

Infrastrukturno ministrstvo že izvaja in snuje prometno politiko v smeri posodobitve prometnih povezav, izboljšanja javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti, pišejo na spletni strani omenjenega ministrstva in dodajajo: »Uvedli smo že enotno vozovnico za javni potniški promet in financiramo tudi dodatne avtobusne hitre linije med večjimi kraji in prestolnico, posodabljamo tudi obstoječe in gradimo nove železniške povezave, da bo več tovora prepeljanega po tirih, hkrati pa bodo povezave med kraji hitrejše, bolj ekonomične in prijazne do okolja in uporabnikov. Med drugim smo za železnice pridobili tudi 101 milijon evrov evropskih sredstev za nadgradnjo povezave Maribor-Šentilj.«

Proučevanje hitrih železniških povezav

Delovna skupina, ki jo je imenovala infrastrukturna ministrica, bo proučila možnosti hitrih železniških povezav po Sloveniji v okviru mednarodnega železniškega prometa ter ocenila strošek realizacije teh projektov.