Glede morebitnega pomanjkanja goriva v času dopustov smo se z nekaj vprašanji obrnili na Petrol in OMV.

Foto: Twitter

Počitnice so v polnem teku, enako velja za dopuste. Top pa pomeni samo eno. Tisti, ki se odpravljajo na dopust in tisti, ki se vračajo domov, se na poti ustavijo na bencinski črpalki, da napolnijo svoj rezervoar. Tako se na slovenskih bencinskih črpalkah ne ustavljaj le slovenski dopustniki, ampak tudi tujci. Bo prišlo do ponovnega pomanjkanja goriva?

Do pomanjkanja goriva je prišlo že junija

Spomnimo, junija smo se soočali z pomanjkanjem goriva. Vzrok za to pa je bil množični naval na bencinske servise zaradi podražitve goriva. Dodatno je bilo povpraševanje povečano ob vračanju tujih turistov iz obmorskih krajev in Hrvaške, ki so želeli gorivo zaradi nižjih cen natočiti v Sloveniji.

Problem je bila tudi gneča na cestah, zaradi katere je dobava zamujala. Zaradi povečane prodaje so namreč bencinske črpalke povečale dobavo goriva, ampak zaradi gneče še te niso prispele na črpalke. Omejitev so predstavljala tudi dovoljena časovna okna voznikov avtocistern.

Junija so v Petrolu navajali, da je povpraševanje močno presegalo dolgoletna dnevna povprečja, tako da je na določenih bencinskih servisih prihajalo tudi do kratkoročnih izpadov zaloge. Ob podobnih primerih v zadnjih mesecih se je to dogajalo predvsem na servisih, kjer se z gorivom, predvsem dizlom, oskrbujejo večji porabniki, na so primer kmetovalci.

S težavami pri dobavah spopada celotno tržišče naftnih derivatov

Glede morebitnega pomanjkanja goriva v času dopustov smo se z nekaj vprašanji obrnili na Petrol in OMV. Kot so za na pojasnili na Petrolu, imajo za leto 2022 zagotovljene dolgoročne nabavne pogodbe za naftne derivate v obsegu, ki odraža dosedanjo dinamiko rasti mobilnosti na predkovidne ravni, kot je opredeljeno v poslovnem načrtu za leto 2022. “Ne glede na embargo na rusko nafto bo skupina Petrol realizirala podpisane dolgoročne pogodbe, v skladu s pogodbenimi določili. Skupina Petrol ima skladno s pogodbenimi določili potrjene načrtovane dobave naftnih derivatov za oskrbo trgov, na katerih posluje (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija) vsaj za mesec dni vnaprej,” dodajajo.

So pa na Petrolu opozorili, da se s težavami pri dobavah spopada celotno tržišče naftnih derivatov, na večje povpraševanje od ponudbe, na možnost pomanjkanja goriv (predvsem poleti) in na rast cen na daljši rok pa opozarjajo tudi mednarodne strokovne organizacije, kot je na primer IAE.

V nadaljevanju so še pojasnili, da predstavljajo izziv tudi rafinerije, ki bodo imele, dokler se tehnološko ne prilagodijo na surovine iz “neruskih” virov, omejene zmogljivosti. Dodaten zaplet v naši bližnji okolici predstavlja okvara avstrijske rafinerije Schwechat, kjer so zaradi okvare začasno ustavili delovanje, gorivo pa se porablja iz blagovnih rezerv.

Na Petrolu v poletnih mesecih opažajo povečano povpraševanje po gorivu

V poletnem obdobju je zaznati povečano prodajo goriv, ki pa izhaja iz povečanih migracij turistov. Na prodajo vplivajo različni dejavniki, ki pa so v soodvisnosti od sezone, tranzitnih poti in tudi razmer na drugih tržiščih. Povpraševanje po gorivu je zaradi prej omenjenih dejavnikov v poletnih mesecih načeloma višje.

Skupina Petrol zagotavlja, da ima trenutno zadostne zaloge goriva za oskrbo svoje maloprodajne in veleprodajne mreže.

“V Sloveniji imamo do 10. avgusta regulirano ceno goriva, ki je nižja od tržne. V takšnih razmerah, kjer je ponudba goriv omejena, državno omejevanje cen umetno spodbuja povpraševanje in povečuje prodajo. Primerjava, ki so jo naredili na Eurostatu, kaže, da je prodaja naftnih derivatov v Sloveniji v primerjavi z ostalimi evropskimi državami izrazito visoka,” opozarjajo na Petrolu, dodajajo pa, da glede na sklenjene nabavne pogodbe in potrjene dobave zaenkrat ni potrebe po sprejemanju dodatnih ukrepov.

OMV si prizadeva nemoteno oskrbo z gorivom

Od OMV-ja smo dobili nekoliko bolj skop odgovor. Pojasnili so nam, da se frekvenca obiska na njihovih bencinskih servisih skozi leto in na posameznih lokacijah spreminja glede na obseg tranzita in turistične tokove preko Slovenije. “OMV Slovenija si bo tudi vnaprej prizadeval zagotavljati nemoteno oskrbo,” so dodali. Na vprašanje, kakšne so zaloge goriva in ali so v času dopustne sezone sklenili kakšne dodatne ukrepe, so dejali: “Pri navajanju konkretnih številk in naših poslovnih odločitev pa vas prosimo za razumevanje saj jih v skladu z interno politiko in pravili varstva konkurence ne navajamo”.