Hrvaški policisti lahko od vas zahtevajo dokument, ki v Sloveniji ni obvezen. Če ga v vozilu nimate, vas lahko to pošteno udari po žepu.

Pot na Hrvaško najbrž že dolgo ni bila bolj zapletena, kot je v teh dneh. Pogoji za prestop meje se namreč na obeh straneh nevidne črte iz dneva v dan spreminjajo. V slovenskih zavarovalnicah pa zdaj voznike, ki potujejo na Hrvaško, opozarjajo na še en dokument, ki ga morajo obvezno imeti s seboj.

Na Hrvaškem je v vozilu obvezno treba imeti evropsko poročilo o prometni nesreči, v Sloveniji to ni obvezno. Hrvaški “Zakon o obveznim osiguranjima u prometu” v tretjem odstavku 38. člena določa, da mora voznik v času uporabe vozila v njem obvezno imeti evropsko poročilo o prometni nesreči.

Evropsko potrdilo o prometni nesreči vozniki običajno prejmejo ob sklenitvi zavarovalne police za vozilo, a ne vedno. Če potrdila nimate, ga lahko brezplačno dobite na vseh zavarovalnicah, AMZS enotah, tehničnih enotah za vozila in podobno.

Na Hrvaškem mora voznik na zahtevo evropsko potrdilo o prometni nesreči pokazati policistom. V nasprotnem primeru mu grozi kazen v višini od 300 do 1.000 kun oziroma od 40 do okoli 133 evrov.

Kdaj izpolnimo evropsko potrdilo o prometni nesreči?

Evropsko poročilo o prometni nesreči izpolnimo, kadar je v nesreči nastala samo manjša premoženjska škoda, nihče od udeležencev ni utrpel telesnih poškodb in so se udeleženci uspeli sami sporazumeti o krivdi. Poročilo služi predvsem temu, da se izognemu prihodu policije na kraj nesreče.

Izpolnjeno poročilo čim prej dostavite zavarovalnici, pri kateri ima zavarovano vozilo povzročitelj, in izpolnite odškodninski zahtevek za premoženjsko škodo. Zavarovanec je o primeru zavarovalnico dolžan obvestiti najpozneje v treh dneh od nezgode. Če se kasneje pri zdravniku ugotovijo določene poškodbe, vam pravice za odškodnino kljub temu pripadajo, če imate izpolnjeno poročilo o prometni nesreči.

Evropsko poročilo o prometni nesreči (foto: AMZS)