Zdravniki družinske medicine Zdravstvenega doma Maribor so na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ministrstvo za zdravje in javnost naslovili apel, v katerem opozarjajo na preobremenjenost, ki postaja nevzdržna. ZZZS pozivajo, da dosledno upošteva nove normative obremenitev v ambulantah družinske medicine in jih ustrezno plača. ZZZS odgovarja.

Kot smo danes že poročali, so se oglasili mariborski zdravniki in zdravstveni delavci v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca. Opozorili so na preobremenitve v družinskih ambulantah in posledično izgorevanje zdravnikov, sester in tehnikov v ambulantah. “Vsakodnevno smo zaradi pomanjkanja časa tarča nezadovoljstva in celo psihičnega nasilja naših uporabnikov. Dejstvo je, da skopo odmerjen čas na posameznega pacienta predstavlja tako zdravnikom kot pacientom neprijetno, stresno in potencialno nevarno okoliščino,” je navedla v.d. predstojnice Maja Arzenšek.

Mariborski zdravniki nezadovoljni

ZZZS pozivajo, da dosledno upošteva novo sprejete normative obremenitev v ambulantah družinske medicine ter prilagodi sistem plačevanja novih ambulant na način, da bo vsak nov tim družinske medicine tudi dejansko plačan. “Kljub vsemu se v družinskih ambulantah trudimo delati dobro, ampak stanje postaja nevzdržno. Vedno večje administrativne obremenitve, staranje prebivalstva in vedno zahtevnejša zdravstvena oskrba nas vodijo v nemogoč položaj, kjer lahko komaj kaj kvalitetno delamo le na račun svojega zdravja. Temu moramo narediti konec – predvsem za vaše in naše zdravje,” so zaključili sporočilo, ki ga je podpisalo okoli 80 zdravnikov.

Arzenškova je opozorila še na težavo pridobivanja novih kadrov. “V zadnjih letih je vodenju zdravstvene politike uspelo še dodatno demotivirati naše mlajše kolege, ki se za specializacijo iz družinske medicine odločajo le še izjemoma ali to po nekaj letih dela menjajo za drugo. Žal jim v tem trenutku ne moremo ponuditi vzpodbudnih besed, če se na vseh nivojih ne bomo začeli zavedati, kako pomembno je krepiti osnovno zdravstvo, ne samo na papirju, ampak tudi v dejanjih,” je navedla.

ZZZS odgovarja… 

Na ZZZS odgovarjajo, da ne drži, da zdravstveni dom ne dobi finančnih sredstev za delovanje novih timov družinske medicine, saj skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 zagotavljajo zdravstvenemu domu in drugim izvajalcem, ki so v tem pogodbenem letu pričeli z delom brez opredeljenih zavarovanih oseb, prvi dve leti 80 odstotkov sredstev za glavarino, izračunanih na podlagi povprečnega števila opredeljenih zavarovanih oseb v Republiki Sloveniji v dejavnosti. “Po preteku tega obdobja pa se za obračun glavarine upošteva dejansko stanje števila opredeljenih zavarovanih oseb,” so pojasnili.

Po njihovih navedbah je ZZZS v letošnjem letu zagotovil finančna sredstva za dodatnih 43 ambulant družinske oz. splošne medicine, vendar pa je na razpisu ostalo neoddanih še 19 timov, ker izvajalci zdravstvenih storitev ne uspejo zagotoviti ustreznih kadrovskih virov. “Iz tega razloga je upravni odbor ZZZS v preteklem tednu podaljšal rok za prijavo na razpis za teh 19 neoddanih timov in tudi za še šest neoddanih timov otroškega in šolskega dispanzerja. Poleg tega ZZZS načrtuje tudi v letu 2019 skladno z resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva nadaljnje širitve mreže ambulant družinske medicine, in sicer skladno z novimi specializanti, ki bodo v letu 2019 predvidoma zaključili specializacijo, za program otroškega in šolskega dispanzerja za 21 timov ter za ambulante družinske medicine za 32 timov,” so še dodali na zavodu.