Župani Spodnjega Podravja so na današnjem kolegiju znova odločno podprli svojo pokrajino s sedežem na Ptuju in se s tem negativno odzvali na zadnji osnutek pokrajinske zakonodaje, ki jih je pripravila strokovna skupina pod okriljem državnega sveta.

Državni svet je lani prevzel vlogo koordinatorja oživitve in vodenja procesa ustanovitve pokrajin in ustanovil strokovno skupino pod vodstvom Boštjana Brezovnika, ki je pripravila osnutek zakonodajnih sprememb.

Pokrajina bi zajemala celotno Podravje, z izjemo Maribora

Ker je pri njihovem oblikovanju, še posebej glede teritorialne členitve Slovenije, po njihovem mnenju nujno prisluhniti lokalnim okoljem, od občin pričakujejo odziv. Vse predloge in mnenja občinskih svetov bo strokovna skupina proučila in se do njih opredelila ter pripravila predlog zakonodaje, ki bo predmet nadaljnje razprave političnih odločevalcev. A župani s ptujskega območja, ki sicer soglašajo z ustanovitvijo pokrajin, še vedno ne pristajajo na predlog stroke, ki načrtuje ustanovitev štajerske pokrajine s sedežem na Ptuju, pokrajinskim svetom v Slovenski Bistrici in sedežem sveta občin v Ormožu. Ta bi zajemala celotno Podravje, z izjemo Maribora, ki bi bil ob Ljubljani občina posebnega pomena.

Sedež pokrajine na Ptuju

Kot so tudi na današnjem kolegiju dali jasno vedeti, zahtevajo svojo teritorialno umestitev v Spodnje podravsko pokrajino in predlagajo sedež pokrajine na Ptuju, pri čemer bi sedež pokrajinskega sveta bil v Ormožu, sedež sveta občin pa v Kidričevem. Prvi pokrajinski svet takšne pokrajine z nekaj manj kot 85.000 prebivalci bi štel 30 članov.

Spodnje podravsko pokrajino in predlagajo sedež pokrajine na Ptuju, pri čemer bi sedež pokrajinskega sveta bil v Ormožu, sedež sveta občin pa v Kidričevem. Prvi pokrajinski svet takšne pokrajine z nekaj manj kot 85.000 prebivalci bi štel 30 članov.

Župani so se danes seznanili tudi s trenutnimi aktivnostmi glede celovite obnove vodovodnega sistema v regiji, v zvezi s katerim so se po dolgih pregovarjanjih nedavno le dogovorili o delitvi stroškov za izdelavo projektne dokumentacije.

V teku javno naročilo za izbiro izdelovalcev

Kot je povedala strokovna sodelavka ptujske občine Adela Ferme, je trenutno v teku javno naročilo za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije, rok za oddajo ponudb pa se izteče 28. decembra. Takoj za tem bodo ponudbe odprli in z njimi seznanili župane vseh v projektu udeleženih občin. Hkrati so danes župani soglašali tudi z nekaterimi spremembami nujnih investicijskih vlaganj v vodovodnem sistemu, do katerih bo po pojasnilih direktorja Komunalnega podjetja Ptuj Janka Širca prišlo zaradi ugotovitev hidrogeoloških raziskav, s katerimi bodo določili lokacijo za nov globinski vodnjak na območju črpališča Lancova vas.

STA