Namen srečanja je bil dogovor o sodelovanju in iskanju sinergijskih učinkov pri delovanju občin kot servisa občanov.

Facebook

Župana in županja treh sosednjih občin Šentilj, Pesnica in Kungota ter direktorji občinskih uprav so se sestali v prostorih šentiljske občine. Namen srečanja je bil dogovor o sodelovanju in iskanju sinergijskih učinkov pri delovanju občin kot servisa občanov.

Tudi o enakomerni zasedenosti vrtcev v posamezni občini

Prisotni so odprli več vprašanj. Med drugim tudi takšno, kako zagotoviti, da na področju predšolske vzgoje zagotavljajo sorazmerno enakomerno zasedenost vrtcev v posamezni občini in s plačevanjem stroškov za obiskovanje vrtca v drugi občini občinskega proračuna ne obremenjujejo dvakrat.

Na področju turizma oblikovanje lastne blagovne znamke

Ugotovili so še potrebo po povezovanju na področju turizma, kjer bi postopoma lahko oblikovali lastno blagovno znamko. S skupno projektno pisarno bi lahko, so prepričani, s prispevanjem kadrov nudili medsebojno pomoč in oblikovali skupne prijave na določene projekte, ob dobljenih pa bi jih vodili iz pisarne. Zaradi kadrovske podhranjenosti obstaja možnost ustanovitve skupne občinske uprave, saj bi lahko specifične naloge opravili na ta način. Pogovor je tekel tudi o skupnih prireditvah ob koncu šolskega leta ali za starejše.

Ureditev boljše komunalne infrastrukture

Gregor Žmak, novi pesniški župan, je za Maribor24 povedal, da je osrednji namen tovrstnega srečevanja med drugim zagotavljanje večje prepoznavnosti, še posebej na turističnem področju. »Imamo skupne produkte, ki jih doslej nismo uspeli tržiti in je treba tudi na tem področju marsikaj postoriti. Ena od možnosti vidimo v povezovanju, saj bomo skupaj predvsem močnejši. In če želimo turiste skupaj pripeljati tudi v Maribor, jim moramo zagotoviti boljšo komunalno infrastrukturo,« je pojasnil Žmak in dodal, da je bilo na pesniškem območju na tem področju v preteklosti storjeno bore malo.

Naslednje srečanje v začetku aprila v Pesnici

Skupna občinska uprava bi jim po Žmakovih besedah pomagala predvsem na področju urejanja prostora, kjer imajo vsi t. i. manko. »Na srečanju smo govorili tudi o kadrih in medsebojni pomoči,« pravi pesniški župan. Obenem so še sklenili, da se bodo direktorji občinskih uprav in tudi župani, včasih sicer ločeno, srečevali na rednih kolegijih. Naslednje tovrstno srečanje bo v začetku aprila v Pesnici.