Mestna občina Maribor in Iniciativa mestni zbor, ki združuje aktivne občane, bi ustanovila skupno operativno enoto.

Foto: MOM

Župan Mestne občine Maribor (MOM) Saša Arsenovič in podžupanja Helena Kujundžić Lukaček, ki med drugim pokriva tudi področje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti, sta skupaj s predstavniki strokovnih občinskih služb sprejela predstavnike Iniciative mestni zbor (IMZ). In če so ti ljudje, ki so se organizirali v omenjeno iniciativo samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti Maribor, še nedavno opozorili, da mestno vodstvo nima posluha zanje, je župan zdaj pozval k ustanovitvi skupne operativne delovne skupine in pripravi načrta nadaljnjih skupnih aktivnosti.

V začetku leta posredovali seznam vprašanj

Iz občinske službe za odnose z javnostmi so sporočili: »Predstavniki IMZ so na MOM v začetku leta posredovali seznam vprašanj, ki zajemajo problematične aspekte lokalne samouprave, mestne uprave in proračuna, okolja in prostora, komunalne infrastrukture, prometa in delovanja javnih podjetji. Večina pobud se nanaša na sistemske spremembe zakonov, statutov in odlokov delovanja mestne uprave ter javnih podjetij.« Arsenovič je povabljenim predstavil aktivnosti na različnih področjih, ki jih skupaj z vodstvom in strokovnimi službami MOM izvaja vse od nastopa mandata. Izpostavil je, da je veliko omenjenih aktivnosti skladnih z željami in pričakovanji izraženimi v poslanem seznamu vprašanj predstavnikov IMZ.

S koraki do reševanja problemov

Župan je na željo predstavnikov IMZ, da skupaj z občino začrtajo korake za reševanje problemov, ki so jih izpostavili v seznamu vprašanj, predlagal ustanovitev operativne delovne skupine sestavljene iz treh predstavnikov IMZ ter treh predstavnikov mestne občine. Ta skupina pa bo pregledala seznam vprašanj, oblikovala delovni načrt in si razdelila naloge, ki so izvedljive.