Mariborski župan s sodelavkama o delu na občini, proračunu, zvišanju cen vrtcev, projektih in drugih načrtih, ki bodo po njegovem prepričanju prispevali razvoju mesta.

Foto: Gabrijel Toplak

Pred četrtkovo sejo mestnega sveta Mestne občine Maribor, na kateri bodo med drugim obravnavali odloka o občinskem proračunu za leti 2019 in 2020 ter zvišanje cen vrtcev, so o tem na novinarski konferenci spregovorili župan Saša Arsenovič, pomočnica v. d. direktorja mestne uprave Mateja Cekič in vodja urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstvo, socialno, varnost in raziskovalno dejavnost Brigita Gajser Pliberšek.

Razvojno naravnan proračun

Župan je v zvezi z minulimi 100 dnevi na mestni občini dejal, da je šlo za produktivno in kreativno obdobje z veliko domišljije ter delom vseh sodelavcev. »Prišli smo do drugega branja proračuna, enega najbolj razvojno naravnanih v zadnjih 10. letih,« je poudaril Arsenovič in nadaljeval, da se bodo v letu 2019 ter 2020 zadolžili na projektih, ki so povezani s črpanjem evropskih sredstev, kar so zadnja leta pogrešali.

Prihodnje leto bodo počrpali 24 milijonov evrov

Pred ekipo je velika naloga, priznava Arsenovič, ampak bodo prihodnje leto počrpali 24 milijonov. »Se pravi, nekaj več kot 5 milijonov evrov damo in 24 jih dobimo. Tako velike priložnosti ne bo vsaj do leta 2024, kar je velik izziv za vse nas in velika priložnost, da opravimo zamujeno delo,« razmišlja o prihodnosti Arsenovič. Tam, kjer ne bodo dobili denarja in vseeno vlagajo v letih 2020/21, pa se bodo po njegovih besedah v prihodnjem letu zadolžili. O proračunu vseeno pravi, da jim bo kasneje, ko bo sprejet, poseben izziv, kako vse projekte izvesti.

Prisluhnili deležnikom in ustvarjalcem v mestu

Arsenovič zagotavlja, da bodo čez tri leta kljub velikimi naložbam na boljšem kot so danes. »Delamo finančno vzdržno in se bomo z novo finančno perspektivo lahko zadolževali za projekte, ki bodo služili razvoju mesta,« je razložil Arsenovič. O razliki med prvim in drugim branjem proračuna pa pravi, da se je zgodilo to, kar se redko. »Kljub velikemu razvojnemu potencialu smo prisluhnili vsem deležnikom in ustvarjalcem v mestu, s čemer so letos povečali izdatke tudi za kulturo, socialo, gasilce in mlade za skoraj 200.000 evrov, za podoben znesek bo tako tudi v prihodnjem letu,« dodaja Arsenovič. V načrtu je tudi projektiranje športno-rekreacijskega obroča ob Dravi s športnimi igrali, pitniki, skate parki, kavarnicami na območju od Mariborskega otoka do Malečniškega mostu v dolžini 13,2 kilometra. »Tam bodo urejene urbane poti za kolesarje in pešce v širini 4 metrov,« je povedal Arsenovič in spomnil, da ima Maribor najdaljšo obalo v državi ter obenem najmanjše število mostov.

Občinske službe bi bolj združili

Istočasno tečejo še druge stvari, dodaja župan, kot so urejanje medsebojnih razmerij z državo in termami, kjer so blizu dogovora o zamenjavi mnogih zemljišč in nepremičnin. »Upam, da bo Langerjeva vila spet naša, prav tako Tic. Ideje imamo, da bi na dve točki v centru mestu (ena je MOM, o drugi je bil župan še skrivnosten, op. p.) postavili vse občinske službe, ki so zdaj raztresene po mestu. Delamo na veliki agendi do države, da rešimo tudi odprta vprašanja s posameznimi ministrstvi, ki so vezana tako na financiranje kot zamenjavo nepremičnin,« je dejal Arsenovič in se dotaknil tudi podjetja Snaga, za katero naj bi se že dogajale dejavnosti, ki gre v pravo smer. »Delamo na tem, da bo glede na situacijo na trgu prišlo do minimalnega znižanja cene odvoza smeti,« še pojasnjuje župan.

Neuresničene naložbe v proračunih 2019/20

Cekičeva je predstavila zaključni račun MOM za lansko leto, o katerem se bodo seznanili svetniki na jutrišnji seji. Dejala je, da je bil proračun sprejet v višini 102,5 milijonov evrov, potem je bila potrjena sprememba proračuna v znesku 132 milijonov. Rebalans je bil v višini 138,2 milijona. »Realizacija proračuna za leto 2018 znaša 107,2 milijona oziroma 77,5 odstotkov,« je pojasnila Cekičeva in za primerjavo navedla, da je bil proračun v letu 2017 realiziran v višini 93 milijonov, v letih 2015 in 2016 pa 89 milijonov. »Vse naložbe, ki niso bile uresničene lani, so predvidene v proračunih 2019/20 in nekatere se že izvajajo,« pravi Cekičeva in o zadolževanju dodaja, da je lanski proračun predvidel najem kredita v višini 12,2 milijona pri poslovnih bankah ter približno 500 tisoč povratnih sredstev pri gospodarskem ministrstvu.

Plačniki storitev predšolske vzgoje so proračuni lokalnih skupnosti

Gajser Pliberšek je o predlagani korekciji cen programov mariborskih javnih vrtcev dejala, da je potrebna zaradi uskladitve cen z rastjo cen elementov za oblikovanje cen, kar določa s strani države predpisana metodologija. »Plačniki storitev predšolske vzgoje so proračuni lokalnih skupnosti, razmerje med proračunom in starši pa je v MOM urejeno tako, da se 70 odstotkov plačuje iz proračuna. Plačilo staršev je določeno z odločbo pristojnega centra CSD, in sicer na osnovi dohodkov ter premoženja družine, z odločbo pa so tudi razporejeni v plačne razrede. Največ staršev v Mariboru plačuje 10 odstotkov od cene in tej največji večini se bo plačilo po tej korekciji zvišalo za 1,84 evrov,« je razložila Gajser Pliberškova. Predlagani sklep tudi vključuje tri vrste subvencij, ki jih mestni proračun plačuje samo Mariborčanom. »Vse subvencije so v proračunu tudi načrtovane in znašajo nekaj več kot 1,4 milijonov evrov. Na otroka to pomeni približno znižanje v višini 20 evrov,« je sklenila Gajser Pliberšek.

Tavševa uživa zaupanje župana

Na vprašanje, kateri so poglavitni razlogi oziroma strokovni argumenti, da je Barbara Žgajner predlagana za novo direktorico Centra za pomoč na domu Maribor, čeprav je svet zavoda podprl drugo kandidatko, Arsenovič odgovarja, da je to dokaz, da živimo v demokratični državi. »Svet zavoda je imel eno mnenje, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ) pa s prepričljivim rezultatom svoje. Pred nami je še odločanje na mestnem svetu in tam bomo dobili rezultat,« pravi župan in o morebitnem političnem imenovanju dodal: »Gospa je bila nekoč v politiki, zdaj, kolikor vem ni več. Je ena redkih, ki se je iz Ljubljane preselila v Maribor. Raje pa se sprašujem o njeni strokovnosti, kompetencah in ne o njenem političnem udejstvovanju. To pomeni, da nihče od nas več ne bo nikjer dobil službe. To ni prav.«