Objekt bo v prvi fazi obnove deležen tudi energetske sanacije, z deli bi lahko pričeli že avgusta. Gradbena dela športnikov ne bodo ovirala pri vadbi.

Nekdaj prizorišče koncertov zvenečih imen, sicer pa spomenik moderni arhitekturi, ki je dajala mestu pečat in vabila množice obiskovalcev od blizu in daleč, praznuje skoraj 40 let. Mariborska dvorana Tabor pa sicer neslavno propada in spominja na kolone ljudi, ki so se vile pred vhodom v mogočno stavbo in Mariborčanom dajale vtis, da imamo tudi v našem mestu čisto pravo prizorišče, ki nas uvršča med moderna urbana središča.

Postopek javnega naročila že v teku

Mariborska občina in država pa sta vendarle sklenili dogovor, da je taborsko lepotico vredno ohraniti, država pa bo celotnemu projektu primaknila 3,2 milijona evrov. Občina je tako že objavila razpis za I. fazo del v dvorani. “Projekt I. faze rekonstrukcije, energetske sanacije in dozidave Dvorane Tabor zajema izvedbo novih garderobnih in ostalih spremljevalnih prostorov v severnem delu ter deloma vzhodnem in zahodnem delu kletne etaže, sanacijo hodnikov in rekonstrukcijo zaklonišča. Sanirani bodo tudi obodni kletni zidovi,” pojasnjujejo na Mestni občini Maribor (MOM).

Dozidava pa po pojasnilih MOM zajema delno izvedbo vzhodnega prizidka v kletni in minimalno pozidavo v pritlični etaži ter izvedbo severnega, južnega in zahodnega montažnega steklenega prizidka, ki bo predstavljal nove notranje komunikacijske poti do posameznih vhodov v dvorano. “Ob dozidavi in sanaciji predvsem vzhodnega oboda bomo ob prenovi strojnih in elektronaprav opravili tudi delno energetsko sanacijo objekta,” še dodajajo na MOM.

Prva faza obnove bo financirana iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v deležu 96 odstotkov in iz sredstev MOM v deležu štirih odstotkov.

Postopek javnega naročila bo predvidoma končan v drugi polovici avgusta 2021. Takoj zatem je predviden začetek obnove, sanacije in dozidave. Izvedba je predvidena v letih 2021 in 2022, ocene vrednosti prve faze obnove pa zaenkrat na MOM še ne morejo podati.

Projekt I. faze rekonstrukcije, energetske sanacije in dozidave Dvorane Tabor zajema izvedbo novih garderobnih in ostalih spremljevalnih prostorov v severnem delu ter deloma vzhodnem in zahodnem delu kletne etaže, sanacijo hodnikov in rekonstrukcijo zaklonišča. Sanirani bodo tudi obodni kletni zidovi.

Gradbena dela pa naj ne bi vplivala na športne vadbe, ki sicer potekajo v prostorih taborske dvorane.”Če bo vadba v času del delno onemogočena, bo upravitelj občinskih športnih objektov izvajanje vadbe zagotovil v drugih športnih objektih,” še pojasnjujejo na MOM.