Mestna občina Maribor je zraven tega pridobila še nekaj drugih nepremičnin, med njimi nekdanjo Mestno restavracijo na Koroški cesti 3.

Mestna občina Maribor je z menjalno pogodbo s Termami Maribor postala večinska lastnica znamenite Langerjeve vile, ki se nahaja v Mladinski ulici, zraven tega pa so pridobili še nekdanjo Mestno restavracijo na Koroški cesti 3 ter nekaj drugih nepremičnin in zemljišč, poroča Radio Maribor. In sicer gre za nekaj čez 1200 kvadratnih metrov, ki se nahajajo ob spodnji postaji sedežnice Radvanje ob Snežnem stadionu, Terme pa so občini priznale še solastništvo stavbe na Partizanski, kjer ima prostore Turističnoiformacijski center. V zameno so Terme Maribor od občine pridobile zemljišče ob hotelu Habakuk pod Pohorjem, v izmeri skoraj šest tisoč kvadratnih metrov.

Vrednost nepremičnin, ki so s pogodbo prešle v last občine, znaša  dobrih 416 tisoč evrov, pracele, ki pa so prešle v last Term pa so bile ocenjene na 521 tisoč evrov, zaradi česar je občina prejela še razliko v višini 105 tisoč evrov. Po županovih besedah gre za dobro potezo, saj so omenjene nepremičnine v centru mesta že dolgo samevale. “Kar se tiče Langerjeve vile, je tam že zgodovinsko prostor športa, zato bomo razmislili, koliko deležnikov lahko tam najde svoj prostor. Ob tem upam, da bomo tukaj lahko našli tudi rešitev za mestno četrt Koroška vrata,” je povedal župan za Radio Maribor. 

Bogata in pestra zgodovina vile

V Langerjevi vili ima sicer danes svoje prostore društvo Branik, a njena zgodovina je zelo bogata, zgradil pa jo je Jožef Langer, sredi 19. stoletja. Kasneje jo je odkupila mestna oblast in jo namenila za prireditveni prostor, kmalu pa so ob njej uredili še športna igrišča. Na začetku 20. stoletja je bilo v njej tudi dnevno zavetišče za otroke, zatem pa jo je dobilo športno društvo Branik, ki jo je preuredilo za svoje potrebe. Langerjevo vilo so sicer pred časom nameravali nameniti za potrebe Mestne četrti Koroška vrata, a je svet mestne četrti po ogledu vile sklenil, da so tamkajšni prostori neprimerni za njihovo delo in potrebe. Vila je namreč potrebna temeljite prenove, saj jo je zob časa že dodobra načel.