Vlakec Jurček in Dravska vila, ki sta v lasti podjetnika Marjana Krajnca, se poslavljata iz Maribora.

Na konferenci tedna mobilnosti, ki poteka med je mariborski župan Saša Arsenovič omenjal: “Ne govorimo samo o cestnem potniškem prometu, ampak že dolgo časa govorimo tudi o rečnem javnem potniškem prometu z majhnimi plovili, ki so v glavnem na električni pogon.” Pojavilo se je vprašanje: Če je vizija javni rečni potniški promet, ali obstaja še možnost, da bi Dravska vila ostala?

Dravska vila nima več dovoljenja za privez niti za plovbo, zato jo mora lastnik Marjan Krajnc umakniti. Istočasno je glede razlogov umaknitve dejal: “To ve samo župan, saj obrazložitve, zakaj bi jo morali umakniti, ni. Gre za diktat, da naj plovilo umaknemo.” Lastnik je zato mnenja, da morajo narediti prostor za plovila nekoga drugega.

Mestna občina Maribor nam je medtem odgovorila, da si že vrsto let prizadevajo za ureditev plovnosti po reki Dravi. V ta namen je bila v preteklem letu sprejeta tudi novela Odloka o plovbi na reki Dravi. Sporočajo, da je cilj te, da bi izboljšali pogoje za plovnost na Dravi in po njej vzpostavili rečni javni potniški promet. Vsa prizadevanja MOM gredo v smeri urejanja plovnih režimov na mariborskem in na brestrniškem delu reke Drave. Dodajajo, da: “Dravska vila osnovnega namena, in sicer turistične plovbe na reki Dravi že dolgo časa ni več izvajala, saj je bila zadnja leta namenjena zgolj kot objekt na katerem je gostinski vrt.

Dovoljenje za privez je bilo podaljšano le do 30.4.2023, nove vloge, trdi MOM, niso prejeli. Lastnik ladje pa zagotavlja, da so vlogo poslali pravočasno in to pred 15. aprilom.

Plovba na reki Dravi je regulirana z Odlokom o ureditvi plovbe po reki Dravi v Mestni občini Maribor. “Gospod Arsenovič se na vsak način želi znebiti ladje in vlakca Jurčka, to več nikomer ni skrivnost. Verjetno zato, da bo on pripeljal svojo ladjo in vlak, ali pa njegovi tihi partnerji. Dravska vila pa v celoti izpolnjuje vse pogoje in predpise, da bi lahko plula od dvoetažnega mostu do Mariborskega otoka. Arsenovič pa se je odločil drugače in ladja več plut ne more in se mora nekam premaknit,” pa je odgovoril Krajnc, lastnik Dravske vile.

Dravska vila bi naj bila previsoka za plovbo pod brvmi

Razloge, da je za ukinjanje plovbe Dravske vile kriva izgradnja Studenške brvi, kakor tudi nove Splavarske brvi na MOM zanikajo, saj je bila kot taka zasnovana brez zgornje terase na strehi. Pravijo, da je plovba pod obema brvema brez ograje na terasi ladjice možna brez težav. Krajnc na to odgovarja, da ladjica s teraso ni previsoka. Dolgoročno, sporoča MOM, se torej planira revitalizacija rečnega prometa, vendar bo predhodno potrebna uskladitev želja mesta s pristojnim ministrstvom in sprejetje državne uredbe.

RRA in MOM sta v letu 2021 naročili izdelavo strokovnih podlag za ureditev plovnosti in javnega vodnega potniškega prometa na reki Dravi: “Dokument torej predvideva uvedbo vodnih postajališč, definira tipe dovoljenih plovil, splavarjenje, brodarjenje, obravnava prehode mimo energetskih objektov, plovne označitve in režime.” Lastnik  Dravske vile se tako počuti izgnanega: “Ljubljana ima en potoček pa dvanajst ladij in jih je premalo. Maribor ima reko in je ena ladja preveč, ker si nekdo pripravlja svoje ladjevje.

Tudi Jurčka ima nekdo “na piki”

Po besedah Krajnca bi naj župan izjavil, da vlakec Jurček ne sme voziti, ker je na naftni pogon. “Jurček lahko vozi in bo vozil, samo prepovedano se mu je ustavljat na postajališčih. In tujci, ko jim to razložimo, se čudijo. Se pa tudi mnogi Mariborčani čudijo, saj je Jurček bil hit v Mariboru, in se ga je pregnalo iz mesta. Razumel bi če bi nadomestno vozilo bilo že tukaj, vendar gospod Arsenovič še svojega ni pripeljal tega je pa že pregnal,” dodaja Krajnc.

“Vse stvari, ki so konkurenčne je treba pregnati iz mesta. To je Jurček, to je ladja, to je gostilna pri Treh ribnikih, ki sem jo ravno tako želel kupiti pa je seveda on to preprečil”, je ogorčen Krajnc. Posledično restavracija Pri treh ribnikih danes stoji zaprta. Župan, naj bi bil uveljavil predkupno pravico in s tem preprečil nakup konkurenci.