Vse do konca meseca bo zaprt del Prešernove ulice. Dostop do objektov za stanovalce, dostavo in intervencijo ter reden odvoz smeti bo urejen.

Iz Nigrada so sporočili, da bo zaradi sanacije prevleke asfaltnega vozišča v času od 5. do vključno 31. avgusta popolnoma zaprta Prešernova ulica na odseku od Razlagove do Maistrove ulice, kot je prikazano na ortofoto posnetku.

Dostop do objektov za stanovalce, dostavo in intervencijo ter reden odvoz smeti bo urejen. “Udeležence v prometu prosimo za dosledno upoštevanje začasne prometne ureditve ter za strpnost in razumevanje,” še dodajo na Nigradu.