Finalizacija tako severnega in kot tudi južnega podtribunja se bo v celoti financirala iz proračuna Mestne občine Maribor.

Po zadnji večji obnovi stadiona Ljudski vrt, ko so pred dobrimi desetimi leti zgradili večino sedanjih tribun, prostorov pod njimi pa takrat niso dokončali, se naposled obetajo boljši časi tudi za podtribunje stadiona.

Na »severu« pohištvena oprema

Iz službe za odnose z javnostmi Mestne občine Maribor (MOM) so sporočili, da je v teku razpis za izdelavo, dobavo in montažo opreme za severno podtribunje. »Gre za pohištveno opremo za garderobe, press in media working centra, vratarnice, pisarn in pomožnih prostorov upravljavca objekta –  Športnih objektov Maribor so zapisali v omenjeni službi.

Prostori južnega podtribunja za najem

Prav tako je v teku razpis za finalizacijo južnega podtribunja – dokončanje GOI del (gradbena, obrtniška in inštalacijska, op. p.). »V okviru razpisa bodo izvedena vsa dela, ki so potrebna za funkcionalno usposobitev prostorov južnega podtribunja za namen oddaje v najem,« so dodali na MOM.

Naložba je vredna okoli 300.000 evrov brez davka

Finalizacija severnega in južnega podtribunja Ljudskega vrta se bo v celoti financirala iz proračuna MOM. »Ocenjena skupna vrednost del za finalizacijo severnega podtribunja (izdelava, dobava in montaža opreme) in južnega podtribunja (dokončanje GOI del), za kar trenutno potekata javni naročili za izbiro izvajalca del, znaša okoli 300.000 evrov brez DDV,« so zaključili v občinski piar službi.