V dvoetažnem prizidku bodo dodatni prostori za potrebe vrtčevskega varstva in osnovne šole.

Potem ko je vlada Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zagotovila dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021-2024 v višini 72,5 milijona evrov, si sofinancerska sredstva za dozidavo vrtca obetajo tudi v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Projekt dozidave so, podobno kot številne druge lokalne skupnosti, prijavili na februarski Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu, pri čemer sprva, zaradi omejenih sredstev, niso bili uspešni. Po zagotovitvi dodatnega denarja se je to spremenilo, tako da si v Jurovskem Dolu za omenjeni projekt obetajo dobrih 700 tisoč evrov sofinancerskih sredstev, kar predstavlja 80 odstotkov celotne vrednosti projekta (1.064.523,20 evrov).

Število otrok v občini se zadnja leta povečuje

Župan Peter Škrlec je pojasnil, da so v času nastanka občine v Jurovskem Dolu imeli le dva vrtčevska oddelka, nato so za potrebe predšolske vzgoje uredili štiri. “Ker se število otrok v občini povečuje, smo skupni prostor v vrtcu, igralnico, spremenili v dodatni vrtčevski oddelek. Kot vse kaže, pa tudi to ni dovolj, zato smo se odločili, da bomo v prizidku uredili še dodatne tri oddelke.”

V dvoetažnem prizidku bodo prostori za vrtec in osnovno šolo

Dvoetažni prizidek vrtca bo izveden na južni strani obstoječe osnovne šole in vrtca. V pritličju so predvideni novi prostori za potrebe vrtca, v mansardnem delu pa dodatni prostori za potrebe osnovne šole. Prizidek bo zgrajen na 671 kvadratnih metrih neto površine, nekaj več kot 100 kvadratnih metrov pa bo namenjenih novemu skupnemu igrišču.

Novi vrtčevski prostori bodi imeli povezovalni hodnik, tri igralnice s pripadajočimi sanitarijami (1 igralnico za otroke prvega starostnega obdobje in 2 igralnici za otroke drugega starostnega obdobja ), hodnik, 2 ločeni garderobi za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, shrambo, pisarno vodje, prostor za vzgojiteljice, sanitarije za vzgojiteljice in tri zunanje terase.

Novi vrtčevski prostori bodi imeli povezovalni hodnik, tri igralnice s pripadajočimi sanitarijami (1 igralnico za otroke prvega starostnega obdobje in 2 igralnici za otroke drugega starostnega obdobja ), hodnik, 2 ločeni garderobi za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, shrambo, pisarno vodje, prostor za vzgojiteljice, sanitarije za vzgojiteljice in tri zunanje terase. Prostori šole pa bodo obsegali povezovalni hodnik, dve manjši učilnici, sanitarije za dečke in deklice, hodnik, sanitarije za učitelje, kabinet, pralnico in prostor za arhiv.

Župan je še dodal, da glede omenjenega projekta urejajo projektno dokumentacijo, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. “Dozidavo vrtca načrtujemo v letih 2022 in 2023.”