Pri čemer gre le za sofinanciranje, kjer so za velik delež za obnovo pročelij objektov, še vedno odgovorni lastniki sami, ki pa jih pogosto zmanjka denarja za večje obnove.

Mestna občina Maribor bo tudi letos objavila razpis za sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru Maribora. Nepovratna finančna sredstva, ki so planirana v letošnjem proračunu, znašajo 200.000 evrov, v ozir, leta 2009 je bilo za sofinanciranje pripravljenih slabih sto tisočakov, dve leti kasneje, 2011, pa so za obnove namenili 110.000 evrov.

V preteklih letih porabili zelo malo sredstev namenjenih za obnovo stavb

Kot so sporočili iz občine je MOM sofinancirala obnovo fasad v letih 2007, 2008, 2009 in 2011. Vendar so leta 2009 dodelili zgolj 8.602 evra ter dve leti kasneje 19.621 evrov, kjer je šlo za fasade treh objektov. Tako so porabili zgolj 8 oz. 17 odstotkov predvidenih finančnih sredstev. Občina ponavadi sofinanciran do 40 odstotkov vrednosti stroškov obnove, a le do določenega zneska za posamezno stavbo. Ker gre zgolj za sofinanciranje so za dobršen del obnove še zmeraj pade na ramena lastnikov. Po večini gre za stavbe, ki so vizualno že zelo načete in so pod spomeniško zaščito, kar pomeni, da mora obnova potekati po določenih merilih, kar prinese še dodatni finančni zalogaj, ki si ga veliko lastnikov ne more privoščiti.

Upravičenci do sofinanciranja so lastniki v starem mestnem jedru, objekt pa mora biti vpisan v register kulturne dediščine oz. razglašen za kulturni spomenik. Fasadno obnovitvena dela morajo biti že opravljena v času zaprositve za sofinanciranje ter opravljena po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

S sofinanciranjem bi lahko obnovili okoli 16 stavb

Pri sofinanciranju gre za nepovratna finančna sredstva, dodelitev katerih se izvede skladno s pravili o dodelitvi. Sredstva so namenjena k spodbujanju razvoja in oživljanja starega mestnega jedra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta ter vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine. Ker aktualni mariborski župan Arsenovič že nekaj časa poudarja, da si želi, da bi Maribor postal mesto, v katerem bi si želelo živeti vse več ljudi, je tudi zato tokratni proračun za obnovo fasad verjetno nekoliko višji.

Po starih izračunih, ko je MOM za eno stavbo namenila največ 12.518 evrov, bi se lahko torej v Mariboru, v starem mestnem jedru, obnovilo skoraj 16 stavb. A koliko lepše bo Maribor izgledal konec tega leta, je seveda predvsem odvisno od finančne situacije lastnikov, ki imajo te stavbe v lasti.