Po pomoč prihaja veliko upokojencev, ki se z nizkimi dohodki s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse pogosteje opažajo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem.

Donirana hrana je projekt, ki ga že nekaj let izvaja Nadškofijska Karitas Maribor. Prostovoljci vsak večer obiščejo trgovine zaprtju in prevzamejo prehrambne izdelke ob izteku ali tik pred rokom uporabe. Projekt kljub epidemiji teče nemoteno. Večjih sprememb ni bilo, je pa zaradi spremenjenih odpiralnih časov trgovin več koordinacije ter logističnih nalog. Hrano prevzemajo v 19 trgovskih centrih.

Beležijo 590 socialno najbolj ogroženih oseb

Kot nam je dejal Darko Bračun iz Nadškofijske Karitas Maribor je lani 22 prostovoljcev opravilo 3358 prostovoljnega dela. Dnevno prejemajo med 300 in 600 kilogramov živil. Trenutno beležijo 199 uporabnikov – družin ali posameznikov oziroma 590 socialno najbolj ogroženih oseb.

Trudijo se, da je nudena pomoč celostna

»Dnevno z navedeno pomočjo pomagamo 20-25 družinam ali posameznikom, ki so praviloma vključeni enkrat oz. dvakrat tedensko. Delež oseb, ki živijo same, je 38 odstotkov. V sodelovanju s sodelavci in prostovoljci Župnijskih Karitas v Mariboru ter nekaterimi ustanovami, ki vsak dan po dogovorjenem redu prevzamejo kruh in pekovske izdelke ter jih razdeljujejo med socialno ogrožene skupaj z drugo humanitarno pomočjo. Dnevno tako doseže navedena pomoč tudi do 150 oseb v stiski,« pove in poudari, da se trudijo, da bi bila nudena pomoč celostna. Zato v večini programov redno opravljajo individualne svetovalne pogovore preko katerih spremljajo situacijo ljudi, ki so vključeni, nudijo svetovanje ali jih napotijo na specializirane ustanove.

Najpogosteje prejmejo kruh, pekovske izdelke, zelenjavo, sadje, solate, sendviče, jogurte in podobno. Omenjene artikle hranijo v hladilnih omarah na sedežu skladišča, nato jih naslednje jutro razdelijo. »Strokovna delavka pred vključitvijo v program opravi prvi razgovor, preveri dokumente in ugotovi upravičenost oz. potrebo. Po vključitvi se 3 x letno opravi razgovor in spremlja stanje stiske ter ustreznost dodeljene pomoči,« pojasnijo.

Želja je, da bi v tem letu priključili še kakšno trgovino in vzpostavili dodatno ruto. Sedaj prevzemamo pripravljeno hrano v 19 trgovskih centrih s 3 kombiji Karitas, torej še 4 kombi z dvema prostovoljcema.

Posamezniki ne morejo poravnati osnovnih položnic

Največje stiske opažajo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine – najemnina, elektrika, voda, ogrevanje in druge sprotne obveznosti. Veliko je brezposelnih, ki jim je poteklo nadomestilo in sedaj prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroške dodatke – pomoč prosijo predvsem delavci po kratkotrajni zaposlitvi, samozaposlenih, delavcev tretjih dežel z družinami in delavcev na čakanju.

Trenutno se najpogosteje srečujemo s prošnjami za kurjavo in za topla zimska oblačila, z zaostanki pri plačilih električne energije, opomini pred odklopom.

»Na naša vrata trkajo tudi zaposleni z minimalnim dohodkom, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Družine, ki le malenkost presežejo cenzus za uveljavljanje pravic socialnih transferjev. Trenutno se najpogosteje srečujemo s prošnjami za kurjavo in za topla zimska oblačila, z zaostanki pri plačilih električne energije, opomini pred odklopom,« pove.

Med potrebnimi pomoči veliko upokojencev

Opažajo tudi dolgove za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Po pomoč prihaja veliko upokojencev, ki se z nizkimi dohodki s težavo prebijajo iz meseca v mesec. »Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem. V obdobju od I. in trenutno II. vala epidemije opažamo v mreži Karitas na širšem mariborskem področju med 10 in 15% novih gospodinjstev oz. prosilcev. Največkrat zaupajo, da so se morali obrniti na pomoč zaradi vse manjših možnosti opravljanja priložnostnega ali drugega dela. Zaslediti pa je tudi takšne, ki smo jim pomagali pred 5-10 leti in zopet potrebujejo pomoč.«

Že v I. valu smo zasledili poleg potrebe po materialni pomoči zelo veliko psihosocialno stisko. Zato skušamo nuditi pomoč v obliki informativnih, razbremenilnih ter svetovalnih razgovorov preko dežurne telefonske številke. 

V kolikor bi radi pomagali, ali pa ste med tistimi, ki pomoč potrebujejo, lahko več informacij najdete TUKAJ.