Plačilo komunalnega prispevka je eden izmed večjih stroškov gradnje. Preverili smo kakšne so cene v Mariboru in bližnji okolici.

Pred gradnjo objekta mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje ter plačati komunalni prispevek, ta pa je lahko za koga precej neprijetno presenečenje, saj gre zagotovo za enega izmed večjih stroškov gradnje. Zneski so različni od občine do občine, merila za odmero komunalnega prispevka pa so precej zapletena. Preverili smo kakšne so cene komunalnih prispevkov v Mariboru in bližnji okolici, prav tako pa kolikor znašajo cene obstoječih nepremičnin, ki vse to že zajemajo.

Od česa je odvisna višina komunalnega prispevka?

Komunalni prispevek je nadomestilo za gradnjo in uporabo komunalne infrastrukture. Višina komunalnega prispevka je odvisna od vrste komunalne infrastrukture na katero bo objekt priključen. Pri odmeri so tako zajete pozicije kanalizacija, vodovod, dostop po asfaltirani javni prometni površini s pločnikom ali brez in javna razsvetljava. Višina odmere je odvisna tudi od območja v katerem se bo objekt gradil.

»Investitor izpolni vlogo na sedežu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, za odmero pa je potrebno predložiti DGD dokumentacijo in plačati upravno takso 22,60€,« so nam pojasnili na mariborski občini in podali informacije koliko znaša komunalni prispevek na različnih lokacijah v Mariboru.

Višina prispevkov v občini Maribor vse od 3.500 pa do 8.000 evrov

Na MO Maribor so nam pripravili izračun komunalnih prispevkov za 500 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo. Najvišji so v Centru, na območju od Partizanske ceste do Prežihove ulice, pa vse od od Lenta do Tomšičevega drevoreda. Na tem območju boste za komunalne prispevke plačali osem tisočakov.

Med šest in sedem tisočakov boste odšteli na območju Tabora, Radvanja, Pobrežja, Tezna, Studenc, Koroških vrat, Kamnice, Peker ( do Bezjakove ulice), Krčevina ( Ribiško selo), Bresternica in Melje. Nekaj manj, med 4.500 in 5.000 nanesejo komunalni prispevki na območju Košakov in Brezja, Malečniku, Zrkovcih Hrastju, Limbušu, Razvanju in Dogošah. Prispevki so najnižji na naslednjih območjih: Trčova, Morski jarek, Meljski hrib, Sredma, Gaj nad Mariborom, Nebova, Vodole, Pekel. Tam znašajo med 3.500 in 4.000 evri.

Največ povpraševanj za parcele v okolici Maribora

Mojca Žižek Mesarec iz Galea nepremičnine nam je povedala, da je trenutno največ povpraševanja po zemljiščih v neposredni bližini Maribora, kot so Hoče, Rače, Dravski dvor in Pernica. Trenutno se povprašuje po parcelah okrog 500 kvadratnih metrov z urejeno infrastrukturo in povezavami. »Ker pa je teh obstoječih zemljišč malo, povpraševanje pa veliko, so temu primerno tudi »navite« cene. Pri zemljiščih na obrobju mesta pa je pomembna predvsem funkcionalna ureditev naselja in povezanost z mestom.«

Za gradbeno zemljišče v izmeri 537 kvadratnih metrov, z vso komunalno infrastrukturo, je potrebno odšteti približno okoli 107 tisočakov brez DDV,

Ob tem je dejala, da so cene gradbenih zemljišč, pa tudi nepremičnin, trenutno previsoke. Razlog je splošno nepremičninsko stanje in kronično pomanjkanje. »Današnje cene so »podivjane« in vsi hitijo s prodajo nepremičnin, saj se zavedajo, da tega trg dolgo ne bo prenesel. Vsekakor menim, da »pameten« kupec trenutno ne kupuje po teh cenah.« Po njenem mnenju, so realne cene bistveno manjše in se gibljejo maksimalno do 150 evrov na kvadratni meter, trenutno pa gre v večini za zneske, ki so absolutno previsoke za povprečnega Mariborčana.

Zneski v okoliških občinah

Kako se komunalni prispevki odmerijo v občini Šentilj, prav tako testne izračune za različne namene, glede na velikost gradbenih parcel ter bruto tlorisnih površin objekta, najdete TUKAJ.

Izračun komunalnega prispevka v občini Šentilj.

Občina Pesnica je imela do pred nekaj mesci enega najvišjih komunalnih prispevkov. Le-ta naj bi bil pogost razlog za izseljevanje, zato so se odločili za znižanjem komunalnih prispevkov za polovico. Več o komunalnih prispevkih, ter samo vlogo, najdete TUKAJ.

V Rušah lahko mlade družine uveljavljajo 50 odstotni popust

Za 500 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo, novogradnjo stanovanjske hiše neto tlorisne površine 100 kvadratnih metrov, je v občini Ruše potrebno za komunalni prispevek odšteti 3.349,50 evrov. Kot so nam pojasnili na tamkajšnji občini, ga lahko zavezanec plača v 24 mesečnih obrokih. Konec tega meseca bo tam pričela veljati novela Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ruše za mlade družine. Te bodo lahko uveljavljale 50 odstotno oprostitev dajatve plačila komunalnega prispevka, kadar je namen gradnje stanovanjski objekt. »Navedeni je le eden od ukrepov, s katerimi želimo v Občini Ruše ustvariti okolje, ki bo privlačno mladim družinam,« povedo.

Med tem, bi recimo v občini Hoče, za primer gradbene parcele v isti velikosti in isto tlorisno površino, prispevek znašal 2.559 evrov. Izračun lahko sicer naredite TUKAJ.

Si želite sami izračunati višino zneska?

Znesek za vsako posamezno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju se izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme, ki odpade na parcelo, in delež, ki odpade na neto tlorisno površino objekta, in sicer kot je prikazano v naslednji enačbi (vir: pisrs.si) :

KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt),

Kakšne pa so sicer povprečne cene obstoječih objektov v Mariboru in okolici?

Povprečne cene realiziranih nepremičnin nam je posredovala nepremičninska agencija Galea nepremičnine.

Prikazane cene prikazujejo povprečne cene realiziranih prodaj nepremičnin v Mariboru in neposredni okolici. »Razvidno je, da se pri rabljenih stanovanjskih enotah cena po m2 giblje okoli 1000 evrov na kvadratni meter. Najvišje cene po m2 so v centru mesta in na Taboru – bližina mesta, bolnice, možnosti parkiranja, kjer je tudi največje povpraševanje. Cene padajo pa z oddaljenostjo od samega centra mesta,« je opisala Mojca Žižek Mesarec.. Pri hišah se cene na m2 gibljejo nad 1000,00 EUR in so tako kot pri stanovanjih najdražje tiste v centru mesta in na Taboru.

»Veliko povpraševanje in slaba ponudba kreirata ceno nepremičnin v Mariboru in okolici, a izjeme so in bodo obstajale. Mariborčani pa so navajeni in si želijo biti v neposredni bližini mestnega jedra.«