Danes ima vrtec Otona Župančiča Maribor 33 oddelkov, od tega sta dva ponovno razvrščena na bližnjo osnovno šolo Leona Štuklja. Obletnico bodo obeležili s slavnostno kulturnim dogodkom v prostorih Mestne četrti Nova vas.

Danes mineva 40 let, odkar v Mariboru deluje vrtec Otona Župančiča Maribor. Jubilej bodo obeležili s slavnostno kulturnim dogodkom v prostorih Mestne četrti Nova vas ob 16.30 uri. Po kulturnem dogodku sledi ogled razstave v Pionirski knjižnici Nova vas in druženje v prostorih večnamenske dvorane Vrtca. Razstava v Pionirski knjižnici je oblikovana iz fotografij, ki so nastajale skozi 40 let delovanja vrtca  ter iz otroških likovnih del.

Na dogodek so povabili vse zaposlene in upokojene delavce vrtca, predstavnike mestne občine Maribor in mestne četrti Nova vas, Zavoda za šolstvo –  organizacijska enota Maribor, predstavnike mariborskih vrtcev,  bližnjih osnovnih šol in pedagoške fakultete – oddelek za predšolsko vzgojo. Stanislava Lešnik, ravnateljica vrtca je dejala: »Praznovanje nam pove, da je vrtec po svoje še zelo mlad, pa vendar že dovolj star, da ima po preteku teh let že v zgodovino zapisane trenutke svojega delovanja.«

Na začetku poti, v tistem hladnem januarskem jutru, ko so prag novega vrtca prestopili prvi otroci s svojimi starši, je bilo zapisano:

»Veliko stvari lahko čaka,
vendar ne otrok.
Otroku ne moremo reči  –  »jutri«.
njegov čas je danes.«

in temu zapisu besed z globokim pomenom vrtec sledi vse do današnjih dni.

Ob ustanovitvi vrtec še ni imel izbranega imena – imenoval se je vzgojno varstvena organizacija  Maribor jug v ustanavljanju. »Imeli pa smo od vsega začetka sončne, velike in lepo urejene igralnice, ki so takrat sprejele 329 otrok, za njih pa je skrbelo 52 zaposlenih delavcev. Igrišča še takrat nismo imeli, pa vendar je bil vrtec 31.5.1980 uradno predan svojemu namenu – vzgoji in varstvu predšolskih otrok.« Vrtec je ime dobil po slovenskem pesniku in dramatiku, Otonu Župančiču, ki je pisal tudi za otroke in je tistega davnega leta 1915 ustvaril cicibana.

Decembra 1981, se je pridružila nova enota s sedmimi oddelki, ki so jo poimenovali Mehurčki. »Večalo se je število otrok, večalo se je število oddelkov in zaposlenih in v 1984 smo v svoj šopek enot dodali novo enoto, enoto Lenka.« Po tem so ustanovili še dodatne oddelke, a so jih čez čas ukinili. Najtežje trenutke je vrtec doživel v šolskem letu 1999/2000, ko je bilo v vseh treh organizacijskih enotah samo 18 oddelkov in vrtec se je srečal s prevelikim številom zaposlenih. »Zato je sledilo boleče ugotavljanje presežnih delavcev in veliko jih je začelo novo poglavje pisati po drugih mariborskih vrtcih.«

Danes 33 oddelkov

Danes ima vrtec Otona Župančiča Maribor 33 oddelkov, od tega sta dva ponovno razvrščena na bližnjo osnovno šolo Leona Štuklja. Lešnikova je ravnateljica od leta 2006. »Prehojena pot 40 let šteje veliko korakov in vsak korak je pustil svojo sled in svoj odmev.« Ravnateljica je ob koncu dodala verz angleško ameriškega pesnika Eliota, ki je bil del novoletne voščilnice ob prehodu v leto 2020, ki pravi:

ne hodite tja,
kamor vodi utečena pot.
namesto tega pojdite tja,
kjer ni poti in pustite sled.
samo tisti, ki si drznejo iti predaleč,
lahko ugotovijo,
kako daleč lahko sežejo.