Računsko sodišče je v reviziji Ministrstva za okolje ugotovilo, da slednje ni opravilo svoje domače naloge: v podzemni vodi Dravske kotline je namreč še vedno prisoten hormonski disruptor, atrazin.

Vodno telo Dravska kotlina se nahaja na območju aluvialnega prodnega zasipa reke Drave med Selnico ob Dravi in Ormožem, do Središča ob Dravi ob meji s Hrvaško. Sedaj je računsko sodišče v revizijskem poročilu učinkovitosti dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode za leti 2016 in 2017 ugotovilo, da so slovenske podzemne in površinske vode v izjemno slabem stanju. Poleg Savinjske in Murske kotline so v zelo slabem stanju tudi podzemna vodna telesa Dravske kotline. 21 podzemnih vodnih teles, med katere spadajo tudi tri kritične kotline, predstavljajo v Sloveniji glavni vir pitne vode.

V podzemni vodi prisoten že 20 let prepovedan atrazin

Vodovje Dravske kotline je obremenjeno na vse možne načine, saj so odkrili onesnaženje s hranili, organskimi sredstvi, v vodi so spremenjene tudi hidrološke in morfološke razmere. Najbolj skrb zbujajoče je dejstvo, da je v podzemnih vodnih virih Dravske kotline prisoten pesticid atrazin, ki je prepovedan že od leta 2002. Kot ugotavlja Računsko sodišče, Ministrstvo za okolje ni opravilo svoje domače naloge, saj vzrokov, zakaj je atrazin v vodi še vedno prisoten, sploh niso raziskali. Računsko sodišče ugotavlja, da je bilo Ministrstvo za okolje pri dolgoročnem ohranjanju pitne vode delno učinkovito.

FOTO: Računsko sodišče

Četudi je cilj do leta 2021 sanirati močno obremenjene vode Slovenije, prav v Dravski in Pomurski kotlini to ne bo mogoče. Sedaj računsko sodišče od Ministrstva zahteva, da se zagotovi izboljšanje v stanju globokega vodonosnika Dravska kotlina, prav tako mora raziskati vzroke za prisotnost prepovedanega atrazina v vodi. Računsko sodišče bo prav tako izvedlo novo revizijo o uspešnosti zmanjševanja nitratov iz kmetijskih virov v vodi tudi na Ministrstvu kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za okolje in prostor.

Atrazin povzroča spolne mutacije

Že leta 2008 so na Kmetijskem inštitutu Slovenije ugotovili, da je atrazina v podzemnih vodah iz leta v leto več, saj ga kmetje tihotapijo iz Madžarske in Hrvaške, danes pa je očitno še precej prisoten na črnem trgu. Gre za pesticid, ki dokazano vpliva na spremembo spola. V kalifornijski Univerzi v Berkleyu so pred leti raziskovali vpliv atrazina na žabe. Pri samcih so se že ob minimalnih koncentracijah poleg testisov razvili še ovariji (jajčniki), kar pomeni, da atrazin dokazano vpliva na razvoj dvospolnikov, oziroma hermafroditov, v primeru izpostavljenosti večjim količinam pa so v celoti spremenili spol: iz žabcev so nastale žabe.