V zadnjem času se vse več posameznikov odloča za študij v dveletnih višješolskih študijskih programih. Zavedajo se, da danes na trgu dela štejejo predvsem praktična in uporabna znanja.

In prav to je tisto, kar ponuja Višja strokovna šola DOBA v kar osmih višješolskih strokovnih programih. Poleg strokovnosti so na Dobi poznani tudi po izjemni skrbi za študente, saj za vsakega študenta stalno skrbi in je na voljo vsaj 5 sodelavcev Višje šole – predavatelj, online mentor, osebna svetovalka, IT podpora in strokovna sodelavka v referatu. Zaradi kombinacije vsega je prav mariborska DOBA danes šola z največ višješolskimi diplomanti v Sloveniji.

O študiju smo povprašali tudi njihove študente: »Študij mi je prinesel veliko novih obširnih znanj, profesorji nam dajejo veliko podporo. Naklonjenost šole študentom je nadpovprečna. V interesu jim je, da so študenti srečni in zadovoljni.« pravi Tadej Lotrič, študent. Z njim se strinja tudi diplomantka Sergeja Šega, ki je izpostavila prilagodljivost tudi službi in družini »Na DOBI so zelo prilagodljivi in znajo prisluhniti. Čas študija je prilagojen delovnim obveznostim in družini vsakega posameznika.«

V tem letu so na Višji strokovni šoli DOBA razpisali prosta vpisna mesta za programe:

  • Ekonomist
  • Poslovni sekretar
  • Komerciala NOVO!
  • Informatika
  • Varstvo okolja in komunala
  • Organizator socialne mreže
  • Velnes
  • Kozmetika

Pridobite si več informacij o programih na https://www.doba.si/visja-strokovna-sola ali izpolnite infromativno prijavo in poslali vam bodo informacije.

Vpis na Višjo strokovno šolo DOBA poteka do 30. septembra.  Pokličite Dobine izkušene svetovalce na 02 228 38 76, ki si bodo za vas vzeli čas in vam predstavili online študij.

Ali jim pišite na informacije@doba.si Obiščite  tudi www.doba.si

Z izjemo programa Kozmetika na Dobi vse programe izvajajo v celoti online po mednarodno akreditiranem modelu online študija ali v kombinirani obliki z vajami v živo. Online študij na Dobi izvajajo že 21 let, zato je tudi letos online študij v prvi vrsti varen, predvsem pa zagotovljen študij.

Če ste pred izbiro študija tu vi, imamo za vas nekaj nasvetov!

Pri izbiri študija bodite pozorni na prav vse – kako vam bodo svetovali ob vpisu, kakšne predavatelje imajo, kakšno podporo vam bo šola nudila ob vpisu, kakšne plačilne pogoje imajo … Izberite pametno, saj je odločitev za študij zelo pomembna za vašo prihodnost.