Na mariborskem Lentu poteka obnova Sodnega stolpa in nekdanje shrambe ledu, v kateri bo vinogradniški muzej.

Lansko leto se je pričela obnova minoritskega kompleksa na Lentu, natančneje obnove Sodnega stolpa ter nekdanje hladilnice iz 17. stoletja. Vanjo bo umeščen vinogradniški muzej, oziroma Muzej najstarejše trte, kot ga bodo uradno poimenovali. Dela v bodočem vinogradniškem muzeju so pred koncem, zdaj nameščajo notranjo opremo. Po prvotnih načrtih naj bi muzej svoja vrata odprl sicer že v času trgatve stare trte, a naj bi bil zaradi trenutnih razmer koronavirusa nared do martinovega.

Razstavni eksponati in prostor za degustacijo

Obnova celotnega Sodnega stolpa bi lahko bila končana marca prihodnje leto, obnovitvena dela pa potekajo tudi v objektu Tri babe, kjer bodo pomožni prostori lutkovnega gledališča. Po koncu se bo pričela celovita obnova Vojašniškega trga. Koncept in vsebine vinogradniškega muzeja je pripravila strokovna delovna skupina, v kateri sta direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana Koren in mestni viničar Stane Kocutar. Muzej naj bi prikazoval življenje v mestu skozi čas in v povezavi z vinogradništvom, ki je pomembno zaznamovalo identiteto Maribora. Vsebine bodo predstavljene tako v digitalnih oblikah kot s slikovnimi in drugimi muzejskimi razstavnimi eksponati, kletni prostori pa bodo namenjeni okušanju, spoznavanju in nakupu kakovostnih vin.

Koncept in vsebine vinogradniškega muzeja je pripravila strokovna delovna skupina, v kateri sta direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana Koren in mestni viničar Stane Kocutar. Muzej naj bi prikazoval življenje v mestu skozi čas in v povezavi z vinogradništvom, ki je pomembno zaznamovalo identiteto Maribora.

Vrednost gradbeno-obrtniških del za vinogradniški muzej znaša po sklenjeni pogodbi z izvajalcem 464.000 evrov in za Sodni stolp pa 964.000 evrov. Večji del sredstev naj bi prišel iz Kohezijskega sklada preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).