Invalidom bo z novim projektom S teboj lahko omogočen dostop do pomočnikov in kakovostnih storitev, ki jih bodo lahko koristili v domačem okolju.

Varstveno delovni center Polž Maribor (VDC Polž) je uspešno kandidiral s prijavo na javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov in v mesecu juniju 2020 skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podpisal pogodbo o sofinanciranju pilotnega projekta S teboj lahko v kohezijski regiji vzhod. Projekt je namenjen odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju, osebam po možganski poškodbi, s cerebralno paralizo, avtističnimi motnjami in gluhoslepim, ki živijo v skupnosti. Lahko gre za posameznike v domačem okolju ali v stanovanjskih skupinah, ki niso 24 ur nameščeni v institucionalnem varstvu in si želijo samostojnega bivanja s podpornimi storitvami.

150 novih usposobljenih pomočnikov

V projekt, ki je ocenjen na približno 1,3 milijona evrov, bodo vključili 53 uporabnikov iz Maribora in okolice, ter Zasavja, ki si želijo samostojnega bivanja in jim tako omogočili enakopravno vključenost v družbo. »Veliko naših uporabnikov je sposobnih samostojnega življenja ob določeni podpori, morda nekaj ur tedensko – mogoče potrebujejo pomoč pri nakupovanju, vzdrževanju stanovanja,« pojasnjuje direktorica VDC Polž Jasmina Breznik in pojasnila, da bodo v namene pomoči uporabnikom zaposlili pet ljudi in usposobili skupno okoli 150 ljudi iz lokalnega okolja, ki bi jim lahko nudili takšno pomoč. Izobrazba ni pomembna, ampak čas in podpora, ki jo je posameznik pripravljen nuditi, pomembno pa je, da tudi živi v bližini uporabnika in mu lahko priskoči na pomoč, ko jo ta potrebuje.

Projekt namenjen ugotavljanju potreb invalidov

Trajanje projekta je sicer omejeno na dve leti, vendar si želijo vzpostaviti dolgoročno sodelovanje med uporabniki in njihovimi pomočniki. Izvajalci storitev bodo za svoje delo sicer prejemali tudi plačilo, vendar bo sodelovanje zaenkrat potekalo v smeri, da bodo skupaj z uporabniki sploh ugotovili, katere storitve ti potrebujejo. V zadnjih letih sta bila sprejeta dva zakona, ki pomembno vplivata na življenje invalidov, in sicer zakon o osebni asistenci ter zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki sicer določa njihove pravice do prejemkov in način socialnega vključevanja, vendar je namen projekta S teboj lahko, da »ugotovimo, kaj so storitve, ki jih uporabniki najbolj potrebujejo in da se naredi nabor. Ni prav, da bi akademsko določili nabor storitev in jih generalizirali, ampak iz prakse in izkušenj določimo, kaj bi uporabniki potrebovali,« je pojasnila Tanja Dular, vršilka dolžnosti direktorja direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja.

»Veliko naših uporabnikov je sposobnih samostojnega življenja ob določeni podpori, morda nekaj ur tedensko – mogoče potrebujejo pomoč pri nakupovanju, vzdrževanju stanovanja.«

V Sloveniji je nekaj več kot 30 odstotkov oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju vključenih v varstveno delovne centre, ostali pa so doma zaradi prezasedenosti institucij. S kombinacijo zakona in projekta bi tako omogočili, da bodo tudi osebe, ki niso deležne institucionalne oskrbe ali pa vključene v varstveno-delovne centre, v svojem lokalnem okolju prejele pomoč, ki jo potrebujejo. »Čas je, da poskrbimo za tistih preostalih 60 oziroma 70 odstotkov, ki smo jih prepustili oskrbi staršev in sorojencev, da pridejo do kakovostnih storitev in  jim omogočimo enak nivo pomoči kot tistim, ki so jim te storitve omogočene že sedaj znotraj institucij,« je poudaril častni ambasador projekta S teboj lahko in varuh človekovih pravic Peter Svetina, deinstitucionalizacijo pa označil kot pomemben korak pri zagotavljanju dostojnega življenja za invalide.