Nekaj več kot 200 tisočakov izgube odraža po ocenah vodstva uspešno izvajanje sanacijskega programa.

Poslovni rezultat Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je ob polletju ugoden. Nekaj več kot 200 tisočakov izgube, po poročanju Radia Maribor, odraža po ocenah vodstva uspešno izvajanje sanacijskega programa. Slednji so manj zadovoljni z realizacijo načrtovanih investicij, saj te zaostajajo za načrti, in s čakalnimi vrstami, ki se kljub dodatnim programom ne skrajšujejo. Zlasti slednje bodo danes znova pod drobnogledom članov sveta zavoda.

Ob koncu tega leta brez rdečih številk

Sanacijski program UKC Maribor po zastavljenih ciljih že ob koncu tega leta predvideva uravnoteženo poslovanje brez rdečih številk. Poslovni izid z 214 tisočaki izgube ob polletju pa kaže, da cilj ni neuresničljiv, napoveduje predsednik sveta zavoda Ljubo Germič in dodaja: »Finančno poročilo kaže, da smo zelo dobro v okviru planiranega poslovanja.«

Manko pri nujnih vlaganjih v bolnišnično opremo in prostore

In če sanacijski program daje spodbudne rezultate, izboljšuje se tudi poslovanje, to nikakor naj ne bi veljalo za nujna vlaganja v bolnišnično opremo in prostore, ki krepko zaostajajo za načrti. »Izkušnje iz preteklih let so pokazale, da načrt investicij, ki bi morale biti realizirane pa potem niso bile, zato je tukaj veliki manko,« jim je še dejal Germič.

Ljubo Germič: »Finančno poročilo kaže, da smo zelo dobro v okviru planiranega poslovanja.«

Lani uresničili za okoli 6 milijonov

Lani so v UKC Maribor načrtovali za več kot 30 milijonov evrov investicij, uresničili pa le za okoli 6 milijonov. V letošnjem letu naj bi bilo najnujnejših vlaganj za nekaj manj kot 20 mio evrov, a naj bi bilo že zdaj jasno, da bo izvedba tudi tokrat krepko pod pričakovanji.

Ob koncu polletja je bilo na seznamih UKC Maribor 101 tisoč 122 na obravnavo čakajočih bolnikov.

Pod pričakovanji je po Germičevih oceni tudi skrajševanje čakalnih vrst: »Kljub temu, da se je v UKC izvajala vrsta enkratnih dopolnilnih programov, je čakalni seznam daljši, tako da tu nas čaka vrsta dela tako na sistemski ravni kot v okviru samega UKC-ja.«