Člani društva Ohranimo naravo čisto so v Spodnjem Dupleku zasadili protivetrni zaščitni pas, ki bo zmanjšal razdiralno moč vetra in manjšim živalim nudil zatočišče.

V sklopu projekta “Manj govorit, Več sadit” so člani društva Ohranimo naravo čisto v južnem delu naselja Spodnji Duplek zasadili protivetrni zaščitni pas. Aktivne članice in člani društva so bili sicer precej izčrpani, a njihova srca so bila, kot so sporočili, polna zadovoljstva nad opravljenim. Posadili so: ostrolistni javor, poljski javor, gorski javor, hrast, beli gaber, divjo češnjo, divjo jablano, divjo hruško, rumeni dren, dobrovito in kalino.

Društvo Ohranimo naravo čisto je za to zasaditev prispevalo 8 kubikov humusa, 20 kubikov zemlje in 104 ure prostovoljnega dela za pripravo in posaditve. Občina Duplek pa je zagotovila sadilni material in sadike ter poskrbela za izkop sadilnega jarka in mešanje zemljine. S pripravljeno zemljino so člani Konjeniškega društva  prijateljev konj Duplek zapolnili sadilni jarek.

Kakšen je namen zasaditve?

Namenska zasaditev drevja na robu urbanih površin ima lahko več različnih ciljev in namenov. Osnovni namen protivetrnega zaščitnega pasu na območju čistilne naprave Spodnji Duplek je zmanjšanje hitrosti vetra ter s tem zmanjšanje njegove razdiralne moči oz. negativnega vpliva na zemljišča in objekte v naselju Spodnji Duplek.

Učinek zmanjšanja hitrosti vetra je različen, in sicer glede na višino drevja v zaščitnem pasu in glede na oddaljenost merjenja hitrosti vetra pred in za zaščitnim pasom. Najboljši rezultat zmanjšanja hitrosti vetra protivetrni zaščitni pas doseže na razdalji do 10 drevesnih višin protivetrnega (vetrozaščitnega) pasu na zavetrni strani (do 50 % glede na prvotno hitrost vetra).

Osnovni namen protivetrnega zaščitnega pasu na območju čistilne naprave Spodnji Duplek je zmanjšanje hitrosti vetra ter s tem zmanjšanje njegove razdiralne moči oz. negativnega vpliva na zemljišča in objekte v naselju Spodnji Duplek.

Izveden nasad bo poleg zaščite naselja pred močnimi južnimi vetrovi opravljal tudi vlogo zatočišča za manjše prostoživeče živali. Kar 80 % posajenih dreves je odlično medonosnih, kar bo pomenilo veliko dodatne hrane za Kranjske čebele, čebele samotarke, čmrlje, metulje itd. 30 % posajenih dreves bo nudilo hrano pticam, vevericam, ježkom, …

Kar 80 % posajenih dreves je odlično medonosnih, kar bo pomenilo veliko dodatne hrane za Kranjske čebele, čebele samotarke, čmrlje, metulje itd.

Biotska raznovrstnost se bo s posaditvijo protivetrnega pasu na tem območju bistveno povečala. Izvedena posaditev zaščitnega pasu bo ozelenila južni del naselja in tako prispevala k lepšemu izgledu naselja Spodnji Duplek, so še sporočili iz društva Ohranimo naravo čisto.