Nekaj več kot 800 volilnih upravičencev z območja krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju v občini Slovenska Bistrica bo danes na referendumu odločalo o razveljavitvi soglasja za gradnjo male vetrne elektrarne v Kalšah. Krajani se bodo izjasnili, ali so za to, da občina razveljavi soglasje, ki ga je izdala Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju.

Foto: BoBo

Krajani Kalš so namreč zahtevali razveljavitev omenjenega soglasja, ki ga je svet omenjene krajevne skupnosti sprejel na seji junija lani. Vodstvo občine se je zato po pridobljenem mnenju Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor odločilo za začetek zbiranja podpisov.

Zahtevo za referendum podpisalo 61 volilcev

Zahtevo za referendum je med 23. novembrom in 24. decembrom lani podpisalo 61 volivcev z omenjenega območja. Ker gre za več kot pet odstotkov volilnih upravičencev, je to zadoščalo za razpis referenduma.

Civilna iniciativa krajanov Kalš je referendum zahtevala, ker svet krajevne skupnosti po njihovem mnenju ni upošteval volje krajanov in mnenja stroke. Menijo, da bi morala občina vsem svojim občanom tudi v prihodnje zagotoviti kakovost bivalnega prostora brez postavljanja vetrnih elektrarn v strnjenih naseljih.

Civilna iniciativa krajanov Kalš je referendum zahtevala, ker svet krajevne skupnosti po njihovem mnenju ni upošteval volje krajanov in mnenja stroke. Menijo, da bi morala občina vsem svojim občanom tudi v prihodnje zagotoviti kakovost bivalnega prostora brez postavljanja vetrnih elektrarn v strnjenih naseljih.

Postavitev male vetrne elektrarne v Kalšah načrtuje konjiško podjetje Energo Maks, ki si že od leta 2017 prizadeva dobiti gradbeno dovoljenje, za katerega pa potrebuje soglasje krajanov.

Kot so opozorili, neposredna bližina načrtovane elektrarne predstavlja tudi fizično nevarnost, saj naj bi bil objekt od prve hiše oddaljen zgolj 150 metrov.

Postavitev male vetrne elektrarne v Kalšah načrtuje konjiško podjetje Energo Maks, ki si že od leta 2017 prizadeva dobiti gradbeno dovoljenje, za katerega pa potrebuje soglasje krajanov.

STA