Bi moral Stari most zaživeti v vsej svoji podobi? Osvetlitev, ki bi se spreminjala ob različnih dogodkih, bi po mnenju nekaterih povečala prepoznavnost Maribora.

Na portalu izboljsamo.maribor.si smo zasledili zanimivo pobudo. Anonimen občan je predlagal, da bi osvetlili Stari most. »Stari most je praktično ena izmed največjih znamenitosti Maribora, včasih so mu rekli tudi poševen Eifflov stolp in je tudi osrednji mariborski most. Zvečer most kaže žalostno podobo, oz. je sploh ne kaže, ker je v temi,« je zapisal in dodal, da bi moral biti most vse noči v letu osvetljen. Tako bi, po njegovih besedah, postal še bolj prepoznaven simbol Maribora, s katerim bi se povečal turistični obisk.

Osvetlitev, ki se spreminja ob različnih dogodkih

Kot je še napisal v svojem predlogu, bi morala biti osvetlitev taka, da bi se lahko spreminjale barve ob različnih dogodkih: »Mislim, da namestitev luči ne bi smel biti prevelik strošek za občino glede na izrazit pozitiven učinek teh luči (povečanje prepoznavnosti, povečanje turizma in lepše obrežje Drave. Veseli me, da se je občina odločila urediti nabrežje Drave, tako da bi tudi osvetlitev Starega mostu morala biti del te ureditve. Vsa mesta, ki imajo mogočne mostove na svojih rekah imajo te mostove osvetljene.«

Mislim, da namestitev luči ne bi smel biti prevelik strošek za občino glede na izrazit pozitiven učinek teh luči.

Ker nam je pobuda padla v oči, smo se obrnili na Mestno občino Maribor in jih povprašali, kakšne so možnosti po izvedbi tovrstne osvetlitve. Odgovorili so nam, da se bo razsvetljava Starega mostu uredila v sklopu celovite zamenjave neustrezne razsvetljave v MO Maribor, ki je predmet projekta v teku. Trenutno poteka postopek izbire izvajalca za sklenitev javno-zasebnega partnerstva.

Pri izvedbi omejeni zaradi veljavnih predpisov

»Ob tem se bo predhodno razsvetljava projektno obdelala, da bo obnova zagotavljala ustrezno prečno in vzdolžno osvetlitev prometnih površin, hkrati pa bo ustrezala določilom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,« še pojasnijo in dodajo, da so pri izvedbi morebitnih dodatnih ukrepov za ureditev dodatnih svetlobnih efektov, zaradi veljavnih predpisov precej omejeni. »Zagotovo pa bomo predlog preverili znotraj razpoložljivih oziroma dovoljenih rešitev,« zaključijo.

Zagotovo pa bomo predlog preverili znotraj razpoložljivih oziroma dovoljenih rešitev.