250 milijonov vredna investicija v optično omrežje bo v treh letih velikemu delu slovenskega podeželja omogočila hitri internet. Pričetek gradnje letos v Šentilju in Litiji.

Občina Šentilj je danes gostila predstavnike projekta “Rune”, Ministrstva za javno upravo in predstavnike EU v Sloveniji na predstavitvi projekta RUNE (Rural Network Project), kateri ima za cilj v treh letih zagotoviti odprto ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih področjih v Sloveniji in na Hrvaškem.

Gostitelj srečanja, šentiljski župan mag. Štefan Žvab je uvodoma dejal, da je projekt gradnje odprtega širokopasovnega optičnega omrežja za podeželje izjemnega pomena. Hitri internet je eden od glavnih garantov, da bodo mladi ostali, pa ne samo ostali, ampak tudi razvijali dejavnosti v kmetijstvu, turizmu in obrti. V občinah takšnega projekta zagotovo finančno niso sposobni podpreti, zato so izjemno veseli, da je podjetniška iniciativa našla interes in navsezadnje tudi sredstva, da bo projekt lahko uresničen.

Hitri internet je eden od glavnih garantov, da bodo mladi ostali, pa ne samo ostali, ampak tudi razvijali dejavnosti v kmetijstvu, turizmu in obrti.

Občina Šentilj je vzpodbujala tudi ostale občine v Slovenskih goricah k sodelovanju in že leta 2017 v občinskem svetu sprejela Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja za njihovo občino.

 

Optično omrežje pomeni isto, kar je pred 50 leti pomenila za podeželje električna napeljava.

Goran Živec, prvi mož projekta RUNE je obljubil, da se bo letos gradnja pričela prav v Šentilju in okoliških občinah ter v širšem območju Litije. Sicer bodo projekt končali v treh letih, ko bodo pokrili tretjino slovenskih gospodinjstev.Upa tudi, da bo za določena zelo slabo poseljena območja, ti. bele lise sredstva zagotovila tudi država. Optično omrežje, po njegovih besedah danes pomeni isto, kar je pred 50 leti pomenila za podeželje električna napeljava. Ta trenutek, je še možno živeti brez optičnega omrežja, v bližnji prihodnosti več ne.

Sicer je Slovenija na srednjem, 17. mestu po digitalni razvitosti v EU, trenutno pa ima 1 mio klasičnih ter 200 tisoč optičnih priključkov.

Kako lahko občani pristopijo k projektu?

Projektiranje in gradnja hišnih priključkov se bo namreč izvajala le, če se bo v posameznem zaselku za naročilo priključka odločilo vsaj 25 odstotkov gospodinjstev. V Občini Šentilj so poizvedbo med občani že opravili, trenutno pa poizvedba poteka v občini Pesnica. V gradnjo ne bodo vključeni ožji deli zaselkov, ki že imajo širokopasovna omrežja oziroma je gostota poseljenosti več kot 500 prebivalcev na kvadratni kilometer.

Občane, ki se bodo odločili za optični priključek, bodo lahko prosto izbirali med različnimi ponudniki telekomunikacijskih storitev, saj bo  upravitelj omrežja vsem operaterjem storitev zagotovil enakopravni dostop in najem omrežja pod enakimi pogoji. Financiranje izgradnje primarnega dela omrežja zagotovi nosilec projekta sam, uporabniki bodo plačali le strošek izvedbe sekundarnega dela omrežja v enkratnem znesku 150 €.

V ceno je vključena montaža optičnega kabla do in znotraj hiše do mesta optične priključne doze (do 10m dolžine),  namestitev in priklop optičnega modema ter preizkus delovanja povezave.