Dvorana bo velika pridobitev ne le za občane, temveč za celotno regijo.

Župan občine Šentilj mag. Štefan Žvab in direktor gradbenega podjetja SGP KONGRAD IGEM ZOD d.o.o. Boris Hriberšek sta pred dnevi podpisala pogodbo za gradnjo večnamenske športne dvorane. Do naslednjega šolskega leta bo v Šentilju zgrajena sodobna večnamenska športna dvorana, ki bo na voljo za učence osnovne šole, rekreativne športnike in večje prireditve. Dvorana bo grajena kot skoraj ničenergijska stavba, ob dvorani bo postavljena tudi električna polnilnica za avtomobile in električna kolesa.

Začetek gradnje je predviden konec julija oziroma v začetku avgusta

Mag. Petra Pucko, direktorica občinske uprave, je pojasnila, da bodo z gradnjo začeli konec julija oziroma v začetku avgusta. “Kompleks med glavnima krajevnima ulicama, ki ga zemljiško in stavbno zaznamujejo stavbe Kulturno prosvetnega doma Vlada Pipana Šentilj, Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj in nogometnega igrišča (s preurejenimi igrišči in napravami), je osrednji javni prostor Šentilja, kjer se največ zadržujejo mladi. Zato je upravičeno pričakovanje od vseh dosedanjih vodstev lokalne skupnosti, da se kompleksu prostorsko strokovno in odgovorno dodajo nove vsebine na način, ki bo dosegel lokalni konsenz. Največji nov objekt bo Večnamenska športna dvorana Šentilj, zato sta njeni zasnova in lokacija ključnega pomena za preostanek prostora.”

Večnamenska modulna športna dvorana bo namenjena izvajanju pouka športne vzgoje, športnorekreacijskih dejavnosti, izvedbi različnih šolskih in občinskih prireditev, športih tekmovanj na več različnih nivojih ipd.

Večnamenska športna dvorana Šentilj bo zgrajena na parceli št. 972/1, k. o. 564 Šentilj v Slovenskih goricah. Mikrolokacija je v neposredni bližini Osnovne šole Šentilj, velikega nogometnega igrišča in Kulturno prosvetnega doma Vlada Pipana Šentilj. Večnamenska modulna športna dvorana bo namenjena izvajanju pouka športne vzgoje, športnorekreacijskih dejavnosti, izvedbi različnih šolskih in občinskih prireditev, športih tekmovanj na več različnih nivojih ipd. V dvorani bodo za uporabnike zagotovljeni primerni kakovostni vadbeni pogoji s spremljajočimi programi. Bodočim uporabnikom zasnova objekta omogoča kvaliteten in neposreden stik z naravo in zunanjimi športnimi igrišči. Objekt se funkcionalno in višinsko prilagaja stavbi osnovne šole, glede na stavbno maso, barvo in strukturo pa tvori samostojno in prepoznavno celoto. “Športna dvorana bo velika pridobitev ne le za občane, temveč za celotno regijo,” je še dodala mag. Petra Pucko.