Za participativni proračun v Občini Šentilj v dveh letih skoraj pol milijona evrov.

Na januarski seji je občinski svet Občine Šentilj sprejel sklep o določitvi višine sredstev, namenjenih financiranju projektov, ki jih predlagajo občani.  Občina Šentilj zajema štiri krajevne skupnosti: Sladki vrh, Ceršak, Velka in Šentilj. Za vsako KS so namenili 120.000 evrov, od tega je polovica sredstev namenjenih za investicije v  letošnjem letu, druga polovica za leto 2020. Skupno bodo torej za projekte, ki so jih izglasovali krajani, namenili 480 tisočakov. “Predlog je bil med občani zelo dobro
sprejet, kar nekaj občanov je tudi sodelovali pri podajanju predlogov ter nato tudi pri samem glasovanju,” nam je dejal šentiljski župan mag. Štefan Žvab.

Največja investicija KS Ceršak je ureditev igrišča ob šoli v Ceršaku

V KS Ceršak je bilo izglasovanih šest projektov. Uredili bodo prostore za mlade v krajevni hiši KS Ceršak, izvedli asfaltiranje ulice ob Tovarniški cesti 67, postavili klopi, mize in koša na Kodričevem hribu. Največja investicija – ureditev igrišča ob šoli v Ceršaku je vredna 45.000 evrov in bo izvedena prihodnje leto. Poleg omenjenih projektov so zagotovili tudi dodatna sredstva za gramoziranje in za ureditev lastništva cest na območju KS.

Prostor za posip pepela na pokopališču v KS Velka

Krajani KS Velka so izglasovali sedem projektov: ureditev prireditvenega prostora ob odru na prostem v središču Zgornje Velke, postavitev krajevnih tabel, obnova fasade na poročni dvorani, ureditev prostora za posip pepela na pokopališču, dodatna sredstva za gramoziranje in ureditev lastništva cest.

Sanacija Kratke ulice v KS Šentilj

Sedem novih investicij bo deležna KS Šentilj. Najvišja, ki znaša kar 40 tisočakov, je sanacija Kratke ulice v Šentilju. Poleg tega bodo uredili dostop pešpoti do Plačkega stolpa, prostor za posip pepela na pokopališču, projekt povečanja parkirišča pri pokopališču, postavitev dodatnih košev za odpadke in klopi ter zagotovili dodatna sredstva za ureditev lastništva cest in gramoziranje.

Nadaljevanje pešpoti Svečane v KS Sladki vrh

V KS Sladki vrh so izglasovali osem projektov. Uredili bodo okolice igrišča za odbojko na mivki, vhod in prostor ob igrišču, postavili table za omejitev hitrosti in talne ovire, nadaljevanje pešpoti Svečane, postavili krajevne table, dodatne koše za odpadke in klopi, postavitev oglasnih tabel in dodatna sredstva, tako kot v ostalih KS, za gramoziranje in ureditev lastništva cest.

Trenutno so v fazi pridobivanja soglasij in ponudb

Zahtevnejše projekte, ki so bili izbrani za letošnje leto, po besedah Žvaba že načrtujejo: “Smo v fazi pridobivanja soglasij, ponudb in podobno, da jih bomo lahko v letu 2019 tudi zagotovo realizirali.” Žvab meni, da se je tovrstna možnost vključevanja občanov v urejanje občine izkazala kot zelo uspešna. Presenetil jih je že odziv vseh občanov na poziv za oddajo predlogov, prav tako odziv pri glasovanju.

“Zahvaljujem se velikemu številu občankam in občanom, ki so sodelovali in neposredno odločali o namembnosti občinskih sredstev za svoj kraj,” je ob koncu dejal šentiljski župan.