Državna cesta skozi Selnico ob Dravi je brez pločnikov in je zato zelo nevarna za pešce in kolesarje. Občina v sodelovanju z direkcijo za infrastrukturo trenutno ureja enega najnevarnejših ovinkov, kjer bo – do gradnje pločnika – urejena pohodna pot.

Občina Selnica ob Dravi ureja pohodno pot ob ovinku v Selnici ob Dravi ob glavni cesti Maribor Dravograd. Kot je ob tem zapisala županja Vlasta Krmelj, eden najnevarnejših ovinkov v občini dobiva novo podobo in pohodno pot.

Na vprašanje, ali gre za občinsko ali državo investicijo, Krmeljeva odgovarja: »Država pripravlja načrte za pločnike, občina pa je odkupila zemljišče in je uredila pohodno pot, ki se bo uporabljala dokler ne bodo urejeni pločniki«.

Ob državni cesti ni varne šolske poti

Tudi sicer si v občini Selnica ob Dravi prizadevajo, da bi ob nevarni državni cesti čim prej uredili pločnike. Teh bi potrebovali za skoraj sedem kilometrov, kolikor je državne ceste skozi občino. Ob tem županja poudarja: »Trudimo se, da bi država čim prej pristopila k rekonstrukciji ceste in ureditvi pločnikov ob glavni cesti, čas izvedbe še ni znan«.

Za nekatere otroke je poskrbljeno tako, da gredo na avtobus ali jih pripelje šolski kombi. Nekatere morajo žal voziti starši, saj je ob glavni cesti nevarna pot.

Ker je hoja ob glavni cesti brez pločnikov nevarna, tam tudi ni varne šolske poti. “Za nekatere otroke je poskrbljeno tako, da gredo na avtobus ali jih pripelje šolski kombi. Nekatere morajo žal voziti starši, saj je ob glavni cesti nevarna pot,” je pojasnila selniška županja.

Direkcija za infrastrukturo načrtuje v Selnici tri projekte

Direkcija RS za infrastrukturo sicer pripravlja projekte za pločnike: v smeri Dravograda – do Hidroelektrarne Fala  in v smeri Maribora do Viltuša. Poleg tega pa načrtuje še  krožišče pri odseku za Ruše.