V Rušah bodo do ureditve odvajanja voda prišli s projektom gradnje kanalizacijskega omrežja.

Občina Ruše je intenzivno pristopila k projektu izgradnje kanalizacijskega omrežja ter ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih vod. “Po naših načrtih bi z gradnjo kanalizacijskega omrežja pričeli v naslednjem letu in jo zaključili do konca leta 2022. Do tega roka bo urejeno tudi čiščenje odpadnih vod za vsa naselja v občini,” pravijo.

“Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja smo že vložili, tako da predvidevamo da bomo do konca junija pridobili gradbeno dovoljenje za izvedbo kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti in na ministrstvo za okolje in prostor oddali vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev,”

Intenzivna ureditev odvajanja in čiščenja voda

Kot so pojasnili v uradu županje Urške Repolusk, so lani zgradili in predali v uporabo malo čistilno napravo Areh, intenzivno pa vodijo aktivnosti za celovito ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na ravni celotne občine, pri čemer računajo na pridobitev kohezijskih sredstev. “Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja smo že vložili, tako da predvidevamo da bomo do konca junija pridobili gradbeno dovoljenje za izvedbo kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti in na ministrstvo za okolje in prostor oddali vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev,” so povedali.

Na območjih, kjer izgradnja kanalizacijskega omrežja ni predvidena, bodo po napovedih županje zagotovili proračunska sredstva za sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav občanov.

Faza dialoga s ponudniki

Do sredine leta nameravajo zaključiti tudi postopek podelitve koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod po modelu, po katerem naj bi izbrani izvajalec zagotovil sredstva za izgradnjo komunalne čistilne naprave. “Trenutno smo v fazi konkurenčnega dialoga s ponudniki, ki jim je bila v prvem delu priznana usposobljenost,” so pojasnili.

Na območjih, kjer izgradnja kanalizacijskega omrežja ni predvidena, bodo po napovedih županje zagotovili proračunska sredstva za sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav občanov.

V načrtu še številni drugi projekti

Med večjimi investicijski projekti, ki so predvideni v občinskem proračunu za leto 2020, je še preureditev Trga vstaje v Rušah v vsem dostopen javni prostor, ki bo namenjen različnim prireditvam in dogodkom. Zamenjali naj bi dotrajano infrastrukturo na Ulici Ruške čete, rekonstruirali dotrajan most čez Lobnico v naselju Glažuta in postavili žarni zid na ruškem pokopališču.

“Trenutno smo v fazi revizije projekta, čemur sledi prijava projekta na nepovratna sredstva Lokalne akcijske skupine Drava. Na objektu bomo obnovili fasado in zamenjali stavbno pohištvo, uredili kotlovnico in ogrevanje ter nabavili tehnično in notranjo opremo,”

Predvidena je obnova Športne dvorane Ruše in rekonstrukcija Doma kulture Ruše. “Trenutno smo v fazi revizije projekta, čemur sledi prijava projekta na nepovratna sredstva Lokalne akcijske skupine Drava. Na objektu bomo obnovili fasado in zamenjali stavbno pohištvo, uredili kotlovnico in ogrevanje ter nabavili tehnično in notranjo opremo,” pojasnjujejo na občini.

V letu 2020 želijo razširiti in nadgraditi medgeneracijski center, ki so ga vzpostavili lani v sodelovanju z Domom Danice Vogrinec Maribor. Med dolgoročnimi načrti je tudi izgradnja doma starostnikov. “Da se ugotovi čim širši interes glede gradnje doma starostnikov je županja imenovala delovno skupino, ki je vzpostavila dialog z različnimi subjekti, ki so izkazali interes po gradnji doma starostnikov v Rušah. Trije potencialni investitorji so predstavili svojo vizijo doma starostnikov, vendar dokončne odločitve še ni bilo sprejete,” pravijo na občini, ki ima okoli 7000 prebivalcev.

STA