Mestna občina Maribor sicer izvaja več projektov trajnostne mobilnosti v mestu.

Dejstvo je, da je mestno središče preobremenjeno z osebnim avtomobilskim prometom. Poledice se kažejo v prometni obremenitvi kulturno in prostorsko pomembnih delov mesta, še posebej mestnega jedra, ki je bilo zgodovinsko gledano zgrajeno ob upoštevanju povprečne hitrosti pešca in ne avtomobila. V prostoru, kjer dominirajo prometnice, se posledično zmanjšuje dostopnost in povečuje povpraševanje po parkirnih površinah. Vse našteto pa predvsem negativno vpliva na bivalno in naravno okolje.

V Mestni občini Maribor je skupaj 2.100 parkirnih mest, pri čemer dnevno beležimo pribl. 5.400 vozil, ki se v mestu zadržujejo v različnih časovnih intervalih. Podatki kažejo, da je zasedenost zaprtih parkirišč v povprečju med 60 in 80 odstotna, zato lahko sklepamo, da je parkirnih mest v mestu dovolj.

Od ponedeljka nov režim parkiranja

“Na pobudo stanovalcev in nekaterih mestnih četrti kot enega izmed ukrepov trajnostne mobilnosti tudi v prihodnje načrtujemo širitev parkirnih mest z belo cono. Osnovno vodilo pri tem ni zaračunavanje parkirnine, pač pa spodbujanje ljudi k uporabi alternativnih oblik prevoza (kolo, hoja, javni prevoz …),” so sporočili iz občine.

V ponedeljek, 1. avgusta 2022, tako začne veljati nov prometni režim na Plinarniški ulici.

Cena parkiranja v beli coni bo 0,50 €/h, stanovalci s stalnim prebivališčem na tem območju pa bodo imeli možnost nakupa dovolilnice za uporabo parkirnih mest. Vsem, ki so na tem območju zaposleni v okoliških podjetjih, bo ponujena možnost najema parkirnega prostora za 30 €/mesec. Prvi teden po uvedbi novega prometnega režima bodo redarji kršitelje zgolj opozarjali na kršitve.

Mestna občina Maribor sicer izvaja več projektov trajnostne mobilnosti v mestu, kot so izgradnja primerne infrastrukture za pešce, kolesarje in javni potniški promet. Med te štejemo ureditev nabrežja Drave – Lent (izvedba 2022 – 2023), etapno ureditev 14 km dolge krožne Dravske promenade, izgradnjo Brvi Lent-Tabor (2022 – 2023), ureditev promenade Mestnega parka (2022), dodatnih 100 km kolesarskih poti v različnih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vzpostavitev sistema souporabe koles Mbajk, vzpostavitev hitrih avtomatskih polnilnic za električne avtobuse in projekte, ki jih občina vodi skupaj z državo (železniški trikotnik in mobilnostno vozlišče, zahodna obvoznica, podaljšek Ceste proletarskih brigad, tunel pod starim mestnim jedrom …).