Prepoved začasne uredbe, ki jo je izdal tamkajšnji župan, velja dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni covid-19.

Vir: Facebook

Župan občine Duplek Mitja Horvat je izdal začasno odredbo o oprostitvi plačila najemnine za poslovnih prostorov v lastni tamkajšnje občine.

Izvajanje tržne dejavnosti

Kot so navedli v obrazložitvi, so oproščeni plačila najemni ne vsi najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti občine in v njih izvajajo tržno dejavnost, za katero velja odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Oprostitev pa se nanaša tudi na tisti del obratovalnih stroškov, za katere občina izstavi račun na podlagi pogodbe.

Uredba velja do preklica

Prepoved začasne uredbe, ki velja dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni covid-19, pa bo objavljena na enak krajevno običajen način, so še zapisali, kot začasna uredba.