Predlagana korekcija cen je potrebna zaradi uskladitve, ki jo določajo predpisi, sporočajo iz občinske službe za odnose z javnostmi.

Mestni svet Mestne občine Maribor (MOM) bo na redni seji obravnaval gradivo o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM, ki predlaga korekcijo cen programov vrtcev od 1. maja 2019 dalje.

Višje cene vrtcev v povprečju za 6,89 evra mesečno

Predlagana korekcija cen je potrebna zaradi uskladitve, ki jo določajo predpisi, sporočajo iz občinske službe za odnose z javnostmi. Povprečno se bodo cene vrtcev zvišale za 6,89 evra mesečno. »Za občane so predvidena tudi različna dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem v MOM. Za posameznega otroka znaša ta subvencija mesečno povprečno 20,27 evra in je plačana iz mestnega proračuna,« dodajajo.

Veljavne cene uveljavljene s 1. junijem lani

Sedaj veljavne cene programov mariborskih javnih vrtcev so bile uveljavljene s 1. junijem lani in predlagana korekcija cen je potrebna zaradi uskladitve, ki jo določajo predpisi. »Elementi za oblikovanje cen programov vrtcev so stroški dela, materiala in storitev ter živil za otroke,« pojasnjujejo na občini.

Dvig cen vrtcev sprejela večina slovenskih občin

Stroški dela predstavljajo okrog 80-odstotni delež cen vrtcev in najbolj vplivajo na višino cene. »V času od sprejema trenutno veljavnih cen programov so se spremenila izhodišča za izračun stroškov dela zaposlenih. Vlada RS in sindikati javnega sektorja so namreč decembra 2018 sprejeli dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Dogovor pomeni rast vseh elementov cen programov vrtcev, ki predstavljajo stroške dela (plače, prispevki, drugi osebni prejemki). V prvih mesecih letošnjega leta pa je večina slovenskih občin sprejela odločitev o dvigu cen vrtcev,« še razlagajo.

Predvidena tudi različna dodatna znižanja plačil za Mariborčane

Za mariborske občane so s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM predvidena tudi različna dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem v mestni občini. »Najobsežnejše dodatno znižanje, namenjeno našim občanom je tako imenovano splošno znižanje in znaša od 7 do 23 odstotkov plačila, ki bi ga sicer starši morali plačati. Za posameznega otroka znaša ta subvencija mesečno povprečno 20,27 evra in je plačana iz mestnega proračuna. Poleg navedene subvencije sta iz mestnega proračuna plačni še dve dodatni znižanji plačil staršev, in sicer poletna rezervacija ter znižano plačilo vrtca v primeru bolezni otroka. Vse tri dodatne subvencije plačil staršev za mariborske občane znašajo 1.438.000 evrov. Sredstva za njihovo plačilo so planirana v proračunih za leti 2019 in 2020, ki ju bo mestni svet sprejemal na isti seji kot predlog cen vrtcev,« so sporočili iz MOM.

V mariborskih javnih vrtcih je s strani proračuna pokritih 77 odstotkov vseh stroškov

Plačniki storitev predšolske vzgoje so občine, v katerih imajo otroci stalno prebivališče in starši v vrtec vključenih otrok, ki plačilo vrtca določi pristojni center za socialno delo na osnovi njihovih dohodkov in premoženja. »V mariborskih javnih vrtcih je s strani proračuna pokritih 77 odstotkov vseh stroškov, s strani staršev pa 23 odstotkov. Proračunska sredstva so zagotovljena v proračunu, prispevek staršev pa se zagotavlja s plačili staršev v odstotku od cene programa, v katerega je otrok vključen,« še razlagajo in nadaljujejo, da predlagana korekcija cen programov mariborskih javnih vrtcev pomeni višje plačilo staršev od 5,73 do 6,54 odstotkov, kar v znesku pomeni od 1,84 evra do 17,81 evra oziroma povprečno za 6,89 evra mesečno. Povečanje plačila pa je odvisno od dohodkovnega položaja staršev in programa vrtca, ki ga otrok obiskuje.