Posebna trgovina z živili Zadruge Dobrina skrbi za razvoj trajnostne lokalne preskrbe.

Danes obeležujemo svetovni dan zadružništva. Ob tem namenu je bila v dopoldanskih urah v Gosposki ulici odprta nova posebna trgovina z živili Zadruge Dobrina, ki skrbi za razvoj trajnostne lokalne preskrbe. Le-ta se je na Gosposko preselila iz Tkalskega prehoda.

Zadruga ni namenjena ustvarjanju dobička, kot sami pojasnijo so za razvoj malih kmetij, pravične
trgovine z živili in zagotavljanje možnosti pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem. Vabljeni torej na Gosposko ulico 11 kjer so na voljo izdelki in pridelki ekološke pridelave, preusmeritve v ekološko predelavo, integrirane pridelave in dopolnilnih dejavnosti.

Delovni čas trgovine je od ponedeljka do petka med 8. in 18 uro ter v soboto od 9. do 14. ure.