V Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru bo na ogled razstava o tujerodnih vrstah v gozdovih.

V Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru bo od 2. avgusta do 12. septembra 2018 na ogled razstava o tujerodnih vrstah v gozdovih. Razstava z naslovom »Invazivke na poti« predstavlja tujerodne rastline, živali in glive, ki ogrožajo slovenske gozdove oziroma negativno vplivajo na gospodarstvo ali zdravje ljudi.

Obiskovalci na razstavi spoznajo invazivne tujerodne vrste, njihove poti vnosa oz. širjenja ter načine, kako lahko vsak posameznik prispeva k preprečevanju škode, ki jo tujerodne vrste povzročajo. Razstavo bo pospremilo predavanje, ki se ga lahko udeležite v četrtek, 2. avgusta, ob 17. uri v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru.

O tujerodnih vrstah

Tujerodne vrste so tiste rastline, živali, glive oz. mikroorganizmi, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel na območje zunaj svoje naravne razširjenosti. Nekatere tujerodne vrste lahko povzročajo okoljsko ali gospodarsko škodo oz. negativno vplivajo na zdravje ljudi, zato jim pravimo invazivne tujerodne vrste. Ko se invazivne tujerodne vrste razširijo, jih iz okolja pogosto ni več mogoče odstraniti. Zato je najpomembneje, da preprečimo njihov vnos oz. da jih odkrijemo v zgodnjih fazah širjenja.

O projektu LIFE ARTEMIS

Pri zgodnjem zaznavanju invazivnih tujerodnih vrst lahko sodeluje vsak. V ta namen v projektu LIFE ARTEMIS, katerega cilj je osveščati splošno javnost in zasebne lastnike gozdov o škodi, ki jo v gozdovih povzročajo invazivne tujerodne vrste, vzpostavljajo sistem za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na tujerodne vrste v gozdu. V projektu LIFE ARTEMIS so že vzpostavili spletno in mobilno aplikacijo »Invazivke« preko katere lahko vsak registriran uporabnik sporoči opažanje tujerodnih vrst in tako prispeva k varovanju naše narave. Podatke o najdbi s priloženo fotografijo vrste pregledajo izvedenci, na podlagi zbranih podatkov pa se bodo pripravili ukrepi za preprečitev širjenja tujerodnih vrst v gozdovih.

Projekt izvajajo Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Symbiosis. Z razstavo in predavanjem želijo ozaveščati javnost o problematiki tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih.