V občini Lenart so v iztekajočem se letu izvedli veliko investicij, med katerimi je tudi ureditev lenarške tržnice. S projektom tako imenovanega Ovtarjevega placa bodo nadaljevali prihodnje leto, ko se bodo lotili največje naložbe – gradnje centralne čistilne naprave v Lenartu.

V letu, ki se izteka, so v občini Lenart realizirali številne projekte in investicije. Uspeli so zgraditi novo čistilno napravo v Voličini, za katero so pridobili uporabno dovoljenje in je v poskusnem obratovanju. Za čistilno napravo v Lenartu si obetajo kohezijska sredstva. Ministrstvo za okolje in prostor je občini ponovno poslalo zahtevo za dopolnitev. »Izvedli smo razpis za nadzor in promocijo. S strani pristojnih služb na ministrstvu je obljubljeno, da bomo sklep za odobritev sredstev za gradnjo čistilne naprave prejeli v decembru,« je na zadnji seji občinskega sveta povedal župan mag. Janez Kramberger.

Čistilna naprava v Voličini

Še vedno izvajajo dela v povezavi z lokalnim namakalnim sistemom Selce, pri čemer je rok izvedbe podaljšan do konca marca 2021, ker je potrebno sanirati še plaz ob vodnem zajetju. Znotraj industrijske cone v Lenartu so zgradili 120 metrov ceste in ostalo infrastrukturo, direkcija pa je v krožišču postavila mlinsko kolo, ki je povezano s tradicijo mlinarstva v Lenartu. Zadnja pridobitev industrijske cone je nova trgovina Spar.

Na Poleni so zgradili nova parkirna mesta, v centru mesta pa obnovili lenarško tržnico

Ob tem so asfaltirali še cesto proti Strmi gori, kjer so uredili še javno razsvetljavo in hitrostne ovire. V prihodnjem letu bo izvedena rekonstrukcija ceste, ki vodi skozi Lormanje. Pomembna pridobitev so tudi nova parkirna mesta na Športno-rekreacijskem centru Polena, v ulici Ele Kristl in Prežihovi ulici pa so uredili vso komunalno infrastrukturo, prav tako so asfaltirali cesto.
V letošnjem letu se je spremenila tudi podoba središča mesta. Zaključena je prva faza obnove lenarške tržnice, kjer je že postavljena varovalna ograja z nadstrešnicami ter urejena klančina za invalide. Preplastitev tržnice s tlakovci se bo nadaljevala v prihodnjem letu.

Nova tržnica s klančino za invalide ter z varovalnimi ograjami

Na tako imenovani stari šoli, eni najstarejših stavb v Voličini, so uredili novo fasado, v celoti pa je zaključena tudi rekonstrukcija ceste od Maistrovega stolpa v Zavrhu proti Nadbišcu.
V Mestnem parku dr. Jožeta Pučnika so urejena nova igrala, ki bodo otrokom omogočala varno in ustvarjalno igro. Če bo dopuščalo vreme, bodo do konca leta v lenarški občini uredili še kakšno cesto.

Proračun za prihodnje leto znaša slabih 10 milijonov evrov

Višina občinskega proračuna v Lenartu za prihodnje leto znaša nekaj manj kot 10 milijonov evrov, za investicije namenjajo kar 60 odstotkov sredstev. Martin Breznik, direktor občinske uprave, je pojasnil, da je največja investicija prihodnjega leta gradnja nove čistilne naprave v Lenartu v vrednosti 5 milijonov evrov.

Največja investicija prihodnjega leta je gradnja nove čistilne naprave v Lenartu v vrednosti 5 milijonov evrov. Nekaj več kot 2 milijona evrov namenjamo za izobraževanje. Konkretno za predšolsko vzgojo in za osnovno šolo. V neposredni bližini šole bomo kupili zemljišče za nov prizidek k šoli, ki ga bomo v prihodnjem letu že sprojektirali.

“Nekaj več kot 2 milijona evrov namenjamo za izobraževanje. Konkretno za predšolsko vzgojo in za osnovno šolo. V neposredni bližini šole bomo kupili zemljišče za nov prizidek k šoli, ki ga bomo v prihodnjem letu že sprojektirali.” Ob tem bodo  približno pol milijona evrov namenili za cestni program, realizirali bodo več Las-ovih projektov, poskrbeli za varčno javno razsvetljavo, dokončali ureditev lenarške tržnice, … Drugo branje proračuna bodo v Lenartu opravili ta četrtek, 17. decembra, ko naj bi ga tudi dokončno potrdili.