ŽupanjaTamara Šnofl je prepričana, da je na prvem mestu kultura ljudi, saj se ti morajo zavedati, da odpadkov ne gre odlagati kamorkoli.

Foto: Facebook

S težavami prevelikih količin nepravilno odloženih odpadkov so že nekaj časa srečujejo tudi v občini Kungota.

Neprijetni prizori za domačine in turiste

Na ta problem so nedavno opozorili tudi na uradni Facebook strani občine Kungota in izpostavili center za odlaganje smeti v Zgornji Kungoti, kjer številni občani ter tuji in domači turisti lahko neprijetne prizore, kot je ta izpred omenjenega centra, vidijo vsak teden. »Žal še en dokaz, da je človeška kultura dejansko mnogim tuja,« so poudarili.

Tamara Šnofl: “Preučujemo tudi možnost varovanja z video nadzorom.”

Napovedujejo tudi globe

Tamara Šnofl, županja občine Kungota, je za osrednji mariborski spletni medij Maribor24.si povedala, da se s podobnimi težavami sicer srečujejo tudi v sosednjih občinah, razmere pa so postale že precej pereče, saj število smeti narašča iz leta v leto. »Občina je opravila razgovore s pristojnimi inšpekcijskimi službami in medobčinskim redarstvom, ki ima pristojnost, da izreka globe v skladu s sprejetim občinskim odlokom,« je pojasnila Šnoflova. Kot lokalna skupnost je napovedala tudi nadaljnja prizadevanja za dodatne ukrepe, saj že preučujejo možnost varovanja z video nadzorom. »Vsi kršitelji, ki jim bo dokazano, da so odlagali odpadke na mestu, kjer ni dovoljeno, bodo ustrezno kaznovani,« je dejala županja.

Odlaganje odpadkov izključno v času uradnih ur deponije

Podjetju Snaga Maribor, ki opravlja odvoze komunalnih odpadkov sicer enkrat mesečno, Šnoflova ne pripisuje odgovornosti. »Takšna odločitev je bila sprejeta v času prejšnjega župana, a gotovo na račun predrage obdelave komunalnih odpadkov. Še vedno pa sem prepričana, da je na prvem mestu kultura ljudi, saj se ti morajo zavedati, da odpadki ne gre odlagati kamorkoli, tudi ne pred samo deponijo,« je poudarila Šnoflova in pozvala ljudi, da odpadke odlagajo izključno v času uradnih ur deponije. »S Snago se bom poskušala dogovoriti, da bi vsaj med tednom podaljšali odpiralni čas in bi ljudje, ki so v službi, imel več možnosti, da pravilno odložijo odpadke,« je sklenila Šnoflova.