V Jarenini so danes predstavniki Rune Slovenija in predstavniki občin simbolno pričeli z deli priprave temeljev in izgradnje prvega vozlišča v Sloveniji za optično omrežje Rune. Širokopasovno optično omrežje bodo gradili tam, kjer zdaj prebivalcem optika ni na voljo.

V Jarenini so danes dopoldne predstavniki treh občin – Slavko Jarc, podžupan Občine Pesnica, Davorin Pivec, predstavnik Občina Kungota in mag. Štefan Žvab, župan Občine Šentilj skupaj z Goranom Živcem, vodjem projekta RUNE simbolno dvignili lopate in s tem naznanili izvedbo temeljev za prvo vozlišče v Sloveniji. S tem pa se tudi nadaljuje gradnja ultrahitrega širokopasovnega omrežja po Sloveniji v sklopu projekta RUNE.

Kot smo že pisali v članku Optika Rune: Naslednji teden centrala, februarja začnejo kopati  so Rune Rural Network zasebna investicija, ki gradi optične priključke na podeželskih območjih, kjer ni interesa drugih operaterjev. V poslovnem načrtu Slovenijo razdeljeno na 41 dostopovnih območij, ki so združena v 5 regionalnih nadomrežij, ki se povezujejo na dve centralni jedrni vozlišči.

Goran Živec, vodja projekta Rune, je ob tem obljubil, da bodo primarne vode iz tega vozlišča, ki obsega osem občin položili do konca naslednjega leta za najbolj oddaljene območja. Območja bliže centrali bodo na vrsti prej za gradnjo priključkov do samih hiš, kot bodo položeni primarni vodi in izkazan interes najmanj 25% prebivalcev določenega območja.