Občina je na razpis prijavila dva projekta, in sicer 3. fazo rekonstrukcije Osnovne šole Korena in izgradnjo vrtca v Spodnjem Dupleku.

Potem ko je vlada pred dnevi zagotovila dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021-2024 v višini 72,5 milijona evrov, se dodatnega denarja iz tega naslova nadejajo tudi v občini Duplek. V tamkajšnji občinski upravi so v zvezi s tem povedali: “Z zagotavljanem dodatnih sredstev (72,5 milijona evrov) za investicije v vrtce in osnovne šole lahko tako tudi občina Duplek upa na pozitiven izplen, saj smo se prijavili na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu z dne 5. 2. 2021, vendar zaradi omejenih sredstev naši projekti na razpisu niso bili izbrani. Skladno z razpisom smo občine lahko prijavile dva projekta, za sofinanciranje pa smo lahko izbrali samo en projekt, ki mu je občina dodelila prvo prioriteto. Občina Duplek je na razpisu prijavila dva projekta, in sicer 3. fazo rekonstrukcije Osnovne šole Korena in izgradnjo vrtca v Spodnjem Dupleku. Z zagotavljanem dodatnih sredstev tako lahko upamo, da bodo naši projekti uspešni v okviru razpisanih sredstev.”

Do dodatnih sredstev bo upravičenih 46 projektov v vrtce in 40 projektov v osnovno šolstvo

Dodatna sredstva so namenjena občinam, ki so se prijavile na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu z dne 5. 2. 2021 in izpolnjujejo vse pogoje in merila iz razpisa, vendar zaradi omejenih sredstev njihovi projekti na razpisu niso bili izbrani. Predvidoma bo do dodatnih sredstev za sofinanciranje upravičenih še: 46 projektov v vrtce in 40 projektov v osnovno šolstvo. V mesecu maju so že bila zagotovljena sredstva v višini 43 milijonov evrov za 13 projektov v vrtcih in 27 projektov v osnovnem šolstvu.